Futurs estudiants

Serveis universitaris

Contacte

Universitat de Girona

Plaça Sant Domènec, 3
Edifici Les Àligues
17004 Girona

Tel. +34 972 418 000

Telèfons de contacte

Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address  informacio@udg.edu

Universitat de Girona
    

Serveis universitaris

Serveis de la UdG
La Universitat de Girona organitza els serveis necessaris de suport a les activitats docents, de recerca, d’orientació educativa i professional així com en els àmbits culturals, esportius i lúdics. Aquests serveis estan adreçats a tots els membres de la comunitat universitària així com a la ciutadania en general.