Futurs estudiants

Centre d'informació i assessorament als estudiants

Contacte

Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants

Edifici CIAE
C/ Maria Aurèlia Capmany, 38
Campus de Montilivi
17003 Girona
Tel. 972 41 80 46
Fax 972 41 98 44
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address informacio@udg.edu
Mapa / Map Com arribar-hi
Horari / Horario / Opening hours Horari d’atenció al públic

Centre d'Informació i Assessorament dels Estudiants (CIAE)

Edifici CIAE
Què és el CIAE?

El Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants està situat al campus de Montilivi i aplega diferents serveis de la Universitat de Girona complementaris a les prestacions pròpies de les facultats i escoles, amb la voluntat d’oferir un servei d’atenció de qualitat i de ser un punt de referència per a estudiants i futurs estudiants de la UdG.

 

Torna a dalt / Vuelve al principio / Back to top

Serveis que ofereix el CIAE

Servei i funcions Contacte
Informació general. Informació sobre recursos de la UdG; bústia de reclamacions, suggeriments, queixes... Tel. 972 41 80 46
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address informacio@udg.edu
Accés a la universitat i atenció als estudiants. Informació sobre accés a la universitat (vies d’accés, notes de tall, selectivitat, més grans de 25 anys, preinscripció...) i sobre els estudis de la UdG (oferta de titulacions, canvi d’estudis, horaris...). Secció d’Atenció a l’Estudiant i d’Accés
Tel. 972 41 98 54
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address acces@udg.edu
Enllaç a un altre web UdG / Enlace a otro web UdG / Link to another UdG website www.udg.edu/acces
Allotjament universitari. Reserva i informació de pisos de lloguer, residències i habitatges universitaris. Girona Housing - Servei dAllotjament Universitari
Tel. 972 41 98 57 / 610 860 241
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address allotjament@udg.edu
Enllaç a un altre web UdG / Enlace a otro web UdG / Link to another UdG website www.udg.edu/allotjament
Beques i ajuts. Informació i gestió de beques, ajuts, préstecs... Secció de Beques i Ajuts als Estudiants
Tel. 972 41 80 53
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address beques@udg.edu
Enllaç a un altre web UdG / Enlace a otro web UdG / Link to another UdG website www.udg.edu/beques
Igualtat de gènere. Promoció de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones als diferents col·lectius de la UdG, sensibilització i formació en matèria d’igualtat de gènere, prevenció de l’assetjament sexual i la discriminació per raons de sexe o gènere. Unitat dIgualtat de Gènere
Tel. 972 41 80 89
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address pla.igualtat@udg.edu
Enllaç a un altre web UdG / Enlace a otro web UdG / Link to another UdG website www.udg.edu/igualtat
Registre. Presentació i registre de documents. Oficina Auxiliar del Registre del Campus de Montilivi
Tel. 972 41 98 51
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address registre@udg.edu
Enllaç a un altre web UdG / Enlace a otro web UdG / Link to another UdG website www.udg.edu/arxiu
Suport a persones amb discapacitat. Orientació i recursos a les persones amb discapacitat en tots els àmbits universitaris. Programa de Suport a les Persones amb Discapacitat
Tel. 972 41 96 47
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address pla.discapacitats@udg.edu
Enllaç a un altre web UdG / Enlace a otro web UdG / Link to another UdG website www.udg.edu/discapacitats
Títols i certificats. Expedició i lliurament de títols acadèmics, certificats, duplicats, credencials d’homologació... Secció de Gestió Acadèmica – Títols
Tel. 972 41 80 45
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address titols@udg.edu
Enllaç a un altre web UdG / Enlace a otro web UdG / Link to another UdG website www.udg.edu/estudia/titols
Altres serveis. Ordinadors de consulta a Internet (per realitzar la preinscripció universitària en línia, automatricular-se...). Fotocopiadora (autoservei, a 4 cèntims la còpia).

Torna a dalt / Vuelve al principio / Back to top

Mapa de localització de l'edifici CIAE
Com s’arriba al CIAE?

El CIAE es troba al campus de Montilivi, davant la Biblioteca i al costat de l’Aulari Comú.

Per arribar-hi en bus:

  • Des de l’estació d’autobusos de Girona, que és al costat de l’estació de tren, surt la línia 8, que puja al campus de Montilivi passant pel campus Centre.
  • Des dels Jutjats de Girona, la línia 11 passa pel campus Centre i arriba fins al campus de Montilivi. 

Més informació:

 

 

Torna a dalt / Vuelve al principio / Back to top


Altres serveis al campus de Montilivi

Als mòduls centrals (20 i 23) del campus de Montilivi trobareu també els serveis següents:


Servei WEB
Atenció psicològica Enllaç a un altre web UdG / Enlace a otro web UdG / Link to another UdG website www.udg.edu/serveidatenciopsicologica
Borsa de treball per a estudiants i titulats Enllaç a un altre web UdG / Enlace a otro web UdG / Link to another UdG website www.udg.edu/borsa
Cooperació per al desenvolupament i voluntariat Enllaç a un altre web UdG / Enlace a otro web UdG / Link to another UdG website www.udg.edu/cooperacio
Formació sènior Enllaç a un altre web UdG / Enlace a otro web UdG / Link to another UdG website www.udg.edu/formaciosenior50

    Torna a dalt / Vuelve al principio / Back to top

    Última actualització: 28/03/2017