Fundació Girona, Universitat i Futur

Les publicacions

Contacte

Fundació Girona, Universitat i Futur.

Edifici Les Àligues.

Pça Sant Domènech, 3

17071 GIRONA

 

Persona de Contacte:

Carme Rodriguez

Tel. 972 41 80 49

dir.fundaciounifutur@udg.edu

Les publicacions

La Fundació té com una activitat fonamental potenciar la publicació de llibres o monografies realitzades per professors de la UdG.

Amb aquesta finalitat la Fundació té signat un conveni amb Eumo Editorial amb l'objectiu de programar les publicacions anuals i fer-ne l'edició. La Fundació destina anualment la quantitat de 18.000€ a ajuts per l'edició de llibres o monografies.

Si desitgeu més informació respecte a les Publicacions susceptibles de rebre una subvenció per part de la Fundació, adreceu-vos al Director de la Fundació (dir.fundaciounifutur@udg.edu).

Es prioritza:
  • Col.leccions
  • Llibres de text
  • Obres col.lectives
    (Queden excloses les actes de congressos)

Activitats generals