Fundació Girona, Universitat i Futur

Les Càtedres

Contacte

Fundació Girona, Universitat i Futur.

Edifici Les Àligues.

Pça Sant Domènech, 3

17071 GIRONA

 

Persona de Contacte:

Carme Rodriguez

Tel. 972 41 80 49

dir.fundaciounifutur@udg.edu

Les Càtedres

La Fundació té com una activitat ordinària la subvenció de les Càtedres de la UdG. Actualment la UdG té creades les Càtedres següents:

 

  • Càtedra d'Art i Cultura Contemporanis
    Facultat de Lletres  
    Campus Barri Vell  
    http://www2.udg.edu/cacc link UdG    

          Memòria 2012 

 

         Memòria 2012

 

          Memòria 2012

 

Activitats generals