Fundació Girona, Universitat i Futur

Cursos d'estiu

Contacte

Fundació Girona, Universitat i Futur.

Edifici Les Àligues.

Pça Sant Domènech, 3

17071 GIRONA

 

Persona de Contacte:

Carme Rodriguez

Tel. 972 41 80 49

dir.fundaciounifutur@udg.edu

Cursos d'estiu

La Fundació subvenciona a la UdG una part dels costos derivats de la realització dels Cursos d'Estiu amb la finalitat d'estimular i potenciar aquest tipus d'activitats, tant per part dels organitzadors com dels participants o matriculats.

Així la Fundació i la Fundació de la UdG: Innovació i Formació tenen establert un conveni en virtut del qual la Fundació aporta anualment Innovació i Formació una quantitat que ha de destinar-se a subvencionar els Cursos d'Estiu, i en conseqüència, a rebaixar el cost real de la seva matricula.

Activitats generals