Facultat de Medicina

Procés d’acreditació

Contacte

Facultat de Medicina
Emili Grahit, 77
17003 Girona


Tel. 972 419 616 (Secretaria Acadèmica)

Tel. 972 418 770 (Consergeria)

Fax. 972 419 617

 

 secacad.areasalut@udg.edu

 logo facebook logo twitter

Procés d’acreditació

Acreditació dels estudis de Grau de la Facultat de Medicina

Amb la implantació dels nous estudis, totes les titulacions universitàries de grau i de màster han de ser sotmeses a un procés d’acreditació que avalua la seva qualitat i decideix sobre la seva continuïtat.

El procés d’acreditació consisteix en una avaluació interna que comporta la creació d’un Comitè d’Acreditació Intern (CAI) format per diferents agents vinculats al centre docent i que a partir de diverses dades i indicadors marcats per la Guia d’AQU, elabora un autoinforme que s’envia a AQU Catalunya.

AQU Catalunya nomena una Comissió (CAE) formada per avaluadors no vinculats al centre que porta a terme la fase de valoració externa, estudia la documentació i realitza una visita al centre. Després de valorar tota la informació, aquest comitè extern emet el seu informe d’acreditació i l’eleva a la Comissió d’Acreditació corresponent d’AQU Catalunya qui finalment emet un informe d’acreditació.

 

La Facultat de Medicina de la Universitat de Girona ha obtingut un informe d’acreditació favorable per als estudis de Grau en Medicina que hi imparteix.


A continuació podeu veure l’Autoinforme del Grau en Medicina pdf, l’Informe d’avaluació externa  pdf i l’Avaluació del Grau en Medicina pdf