Facultat de Medicina

Estudiar fora

Contacte

Facultat de Medicina
Emili Grahit, 77
17003 Girona


Tel. 972 419 616 (Secretaria Acadèmica)

Tel. 972 418 770 (Consergeria)

Fax. 972 419 617

 

 secacad.areasalut@udg.edu

 logo facebook logo twitter

Estudiar fora


Document de criteris d'adjudicació de les places de mobilitat

 

Presentació mobilitat curs 2017-2018 

Presentació Intro 2017-18.ppt

Presentació mobilitat 2017-2018.pptx

Presentació Erasmus plus for Traineeships 2017-18.ppt


Programa Erasmus

 

Els estudiants que estan interessats en sol·licitar una plaça d'Erasmus han d'observar el següent:

 

1. ESBRINAR ELS CONVENIS QUE TÉ LA FACULTAT DE MEDICINA

La informació està disponible a aquesta pàgina. La llista s'actualitza quan s'hagin signat convenis nous amb altres facultats. En l'apartat de cada conveni, s'inclou informació detallada de les places i els requisits.

 

2. TRIAR FACULTATS DE DESTINACIÓ

L'estudiant pot suggerir facultats d'interès, tenint en compte els següents factors:

 

2.a. L'ABP és una de les metodologies implementades a la facultat de destinació, i és la que s’usa en els mòduls que l'estudiant intenta cursar en l'estada Erasmus.

 

2.b. Els mòduls que intentes cursar han de ser compatibles amb els de Medicina a la UdG perquè els crèdits puguin ser reconeguts.

 

2.c. Si la intenció és realitzar el Treball Fi de Grau amb el programa Erasmus, l'única exigència és l' ús de la llengua anglesa.

 

Quan hagis triat possibles facultats de destinació i els mòduls que t'interessen, hauràs de comunicar-te amb la coordinadora acadèmica del programa Erasmus, la Dra. Teresa Puig, per tal d’explorar la factibilitat de les teves eleccions. Si les teves eleccions són factibles, la coordinadora es comunicarà amb la  facultat de destinació per iniciar el procés de negociació. No és possible garantir l'èxit de les negociacions.

 

D'altra banda, s'ha de tenir en compte que l'Oficina de Relacions Exteriors (ORE) de la UdG exigeix ​​un curs d'anticipació per signar els convenis, és a dir, si és per sortir en el curs 2016-2017, el conveni s'ha de signar abans del novembre de 2015.

  

3. OBSERVAR ELS CRITERIS PER A LA SELECCIÓ DELS ESTUDIANTS

Hi ha 3 tipus de criteris diferents per a la selecció d'estudiants,  s’han de complir tots 3.

 

a. UE

 • Ser resident europeu
 • Tenir superats 60 ECTS
 • Estar matriculat a la universitat d'origen (UdG)

 

b. UdG

La UdG estableix dos tipus de criteris: un sobre el nivell mínim de llengües i l'altre sobre el nombre de crèdits / període d'estada. Els detalls s'anunciaran pròximament. De moment, es pot fer servir com a guia els següents nivells:

 • Anglès     B2.1
 • Alemany  A2
 • Francès    A2

 

c. Facultat de Medicina

 

C1. Expedientmés de 9 = 3 punts

entre 8 i9 = 2 punts

entre 6 i 8 = 1 puntC2. Nivell d'idioma

C = 3 punts

B2 = 2 punts

B2.1 = 1 puntsegon idioma estranger es considera un +C3. Entrevista oral (o escrita si el nombre de sol·licituds és elevada)

L'entrevista serà avaluada de manera oral o escrita per un comitè de selecció format per:

Dr. Francisco Reina- Cap de Estudis

Dr. Xavier Castells-Responsable de la Comissió de Qualitat del Centre i Director de la UEM

Dra. Teresa Puig- Coordinadora del Programa de Mobilitat i Intercanvi de la Fac. De Medicina.

 

 

4. OBSERVAR LA DATA DE LÍMIT DE LA CONVOCATÒRIA DE LA ORE

La convocatòria s'anunciarà a la pàgina web de l'ORE, normalment sol ser a finals de gener, principis de febrer.

Els estudiants que tenen el pla de sol·licitar places Erasmus pel curs 2016-2017 ho han de sol·licitar en la convocatòria de l'any 2016.

 

5. COMPORTAMENTS RESPONSABLES

En tot moment durant la teva comunicació amb la facultat de destinació, abans de sortir, en arribar i durant l'estada, actues com a representant de la Facultat de Medicina de la UdG. La renovació dels convenis depèn també de la satisfacció de les facultats de destinació amb vosaltres. Exigim sempre un comportament responsable i llenguatge adequat durant l’estada dins del programa Erasmus.

 

************************************************************

Posa't en contacte amb la persona responsable del suport administratiu de pràctiques i mobilitat, la Sra. Susanna Barquero, si tens preguntes específiques que no han estat cobertes en aquest document o si necessites ajuda addicional.

top


 

CONVENIS

 


 

top

convenis


Programa Erasmus for traineeship

 

La mobilitat d'estudiants per pràctiques Erasmus+ for Traineeships és una modalitat del programa Erasmus+ de la Unió Europea. La seva finalitat és contribuir a que els estudiants s'adaptin a les exigències del mercat laboral europeu, adquireixin aptituds especifiques i millorin la seva comprensió de l'entorn econòmic i social del país de destí, al mateix temps que adquireixen experiència laboral.Aquest programa té com a objectiu que els estudiants universitaris realitzin pràctiques amb reconeixement acadèmic en empreses o organitzacions d’altres països europeus. Com a novetat des del curs passat 2014-2015, també permet als recent titulats realitzar pràctiques voluntàries durant l'any següent d'haver obtingut el títol.

Per a més informació, consulteu la pàgina de la ORE:

http://www2.udg.edu/Volsmarxar/Estudiantsdintercanviimobilitat/ERASMUSPlacementsSMP/tabid/17825/language/ca-ES/Default.aspx

 


 Pràctiques d'Estiu

University Hospital Brnos, Czech Republic
Number of Students: 2

Date: 22/6/2014-2/7/2014

The Department of Clinical Biochemistry of University Hospital Brno is ranked among the largest establishments of this type in the Czech Republic. It provides a complete assortment of routine and special biochemical tests by using the most modern instrumental and analytical technologies with a high grade of automatization and robotization. It is staffed by a team of erudite employees in all work categories of analytical and clinical activities, research and education. It participates in long-term education of medical technicians. Since 2005, it also serves as a base for the practical education of students in the bachelor’s program at the Department of Laboratory Methods of the Faculty of Medicine at the Masaryk University. Employees of the Department of Clinical Biochemistry participate in theoretical and practical education in the subjects of Clinical biochemistry and Instrumental technology, including the preparation of textbooks, audiovisual products and e-learning forms of education. Practical education of the subject of Clinical biochemistry also takes place, with 2–3 Bachelor’s theses being produced every year. Since 2003, the Department of Clinical Biochemistry is a holder of a quality management system certificate in accordance with the ISO 9001:2000 standard and has been accredited by the Czech Accreditation Institute according to the ISO 15 189 : 2007 standard since 2008. The employees of the Department of Clinical Biochemistry are familiar with the level of knowledge, abilities and skills required for successful work in laboratory teams.

Department Structure:

Section of automated routine methods

Section of immunochemical methods and RIA

Section of specific proteins and liquorology

Section of special methods

Instrumentation:

Modular Preanalytics (Roche), cobas 8000 and cobas 6000 (Roche), Architect i 2000 SR and Architect i1000 SR (Abbott), Immulite 2000 (Siemens), Hydrasys (Sebia), AAS Solaar (Thermo Elemental), HPLC-MS (Thermo Scientific) and so on.

Topics of Summer Stay:

Preanalytical process

 • Sample collection system in laboratories
 • Sample transport
 • Sample analysis requirements
 • Automated preanalytical system
Analytical process

 • Diagnostic instruments
 • Methods used in laboratories
Interpretation of biochemical results

 • Distribution of results
 • Diagnostic reference range - usage
Consolidation and centralization of laboratories

 • Meaning and benefits of the consolidation process
 • Consolidation in the Czech republic and worldwide
Quality management in laboratories

 • Accreditation process of laboratories in CZ
 • Quality management standards of ISO 9001, ISO 15189
Quality Control system

 • Internal QC system
 • External QC system
 • Validation and verification of methods
For those who are interested, please contact Dr. Mirka Benovska directly. All questions concerning this placement should be directed to her.

Unfortunately, no grant is available; the students will assume full responsibility of all costs.

top


Last updated: 8/10/2015