Facultat de Medicina

Centre d'Habilitats Clíniques

Contacte

Facultat de Medicina
Emili Grahit, 77
17003 Girona


Tel. 972 419 616 (Secretaria Acadèmica)

Tel. 972 418 770 (Consergeria)

Fax. 972 419 617

 

 secacad.areasalut@udg.edu

 logo facebook logo twitter

CENTRE D'HABILITATS CLÍNIQUES

El Centre d'Habilitats Clíniques (CHC) és un organisme dins de la Universitat de Girona (UdG) dedicat a la investigació i formació sanitària mitjançant la simulació.

El principal objectiu del CHC és aconseguir millorar la seguretat i atenció dels pacients. Els futurs professionals de la salut, així com aquells que ja estant exercint la seva activitat assistencial, podran adquirir i perfeccionar diferents tècniques i habilitats.

El Centre incorpora diferents tipus de simulació per a l'aprenentatge:

- Pacients simulats, adequadament entrenats.

- Maniquins (adult, nen, infant) amb la capacitat de poder comportar- se fisiològicament.

- Maniquins i material per a poder adquirir habilitats específiques (exploració ginecològica, prostàtica, otoscòpia, fons d'ull, infiltracions, maniobres de ressusciatació càrdiopulmonar amb i sense desfibril·lació).

- Phantom i Ecògraf per a adquirir maneig de l'aparell i coneixement de la normalitat anatòmica així com reconèixer la patologia dels diferents òrgans i estructures.

Es disposa de diferents aules i material per a poder desenvolupar totes les activitats:

- Una Unitat de Cures Intensives (UCI).

- Una aula gran a on hi ha: pantalla gegant, projector i varis monitors distribuïts per la mateixa amb l'objectiu de facilitar la visibilitat, comunicació i aprenentatge entre professors i estudiants.

- Una Consulta que representaria una consulta d'atenció primària o una consulta externa hospitalària.