Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Facultad de Letras

Arxiu de notícies

Cerca de notícies


  

Archivo de noticias

02/09/2009
Josep Maria Nadal distingit amb el Premi Jaume Vicens Vives a la qualitat universitària
Josep M. Nadal en una fotografia recent

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha concedit la Distinció Jaume Vicens Vives a Josep Maria Nadal, primer rector de la Universitat de Girona.
Nadal rebrà la distinció el 18 de setembre, en el transcurs de la inauguració del curs del sistema universitari català.

Aquesta distinció és un reconeixement a l'excel·lència en la docència universitària, i a la trajectòria i les actuacions que han contribuït a una millora en la qualitat de la docència en les universitats catalanes.

Josep M. Nadal Farreras (Girona, 1949), adscrit al departament de Filologia i Comunicació de la UdG, és especialista en història de la llengua i en història de la llengua catalana, i en els darrers anys ha complementat aquesta recerca amb noves reflexions sobre els moviments de població i el multilingüisme. Actualment és director de l’Observatori de les llengües d’Europa i de la Mediterrània (ODELLEUM). 

Nadal, impulsor principal i primer rector de la UdG (1991-2002), va ser un home clau per a la consecució de molts estudis, i va propiciar la formació de bona part del professorat que avui els imparteix. Paral·lelament a la seva trajectòria de rector, va mostrar sempre una especial preocupació per l'activitat docent i per l'increment qualitatiu de la docència.

La distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària es va crear l’any 1996. Les candidatures les presenten els consells socials de les universitats públiques catalanes, o els òrgans equivalents de les universitats privades, i la proposta es tramita a través de la secretaria del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).

Aquests premis poden atorgar-se a títol individual o a títol col·lectiu. Enguany l’import ha estat de 20.000 euros per a cada guardó. L’import de les distincions Jaume Vicens Vives s’ingressa en els pressupostos de les universitats corresponents, i s’ha de destinar a projectes d’innovació o de millora docent.

Les altres 9 distincions de 2009 s'han atorgat a Joan Estruch i Gibert, Luis Castañer Muñoz, Azael Fabregat Llangostera, Lluís Victori i Companys, Grup d’Innovació Docent COMBELL, Grup d’Innovació Docent GIBAF, l’equip de professors del Departament d’Organització d’Empreses de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa, l’equip de professors de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra, i l’equip de professors de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.