Facultat d'Educació i Psicologia

Acreditació

Acreditació

Totes les titulacions universitàries oficials han de passar pel procés d'acreditació abans dels sis anys a comptar des de la seva verificació inicial (o darrera acreditació), en el cas dels graus i doctorats, i abans dels quatre anys, en el cas dels màsters. Es tracta d'un procés de control de la qualitat, d'acord amb el que estableix l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

 

Durant el curs 2014-2015, la Facultat d'Educació i Psicologia (FEP) acredita favorablement el Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, i durant el curs 2015-2016, supera amb èxit el procés d'acreditació dels sis graus que s'ofereixen (Grau en Educació Social, Grau en Mestre en Educació Infantil, Grau en Mestre en Educació Primària, Grau en Pedagogia, Grau en Psicologia i Grau en Treball Social) i Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans.

 

Durant el curs 2017-2018, a la FEP realitza el procés d'acreditació per a les titulacions següents: Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitaria, Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva, Màster Interuniveristari en Joventut i Societat.