Facultat d'Educació i Psicologia

Pràcticum/TFG

Presentació del pràcticum

Som a la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona. Aquí trobem els estudis: Educació social, Mestre, Pedagogia i Psicologia. Cadascun conté en el seu pla d’estudis un pràcticum. Un pràcticum amb la consideració d’assignatura, que suposa una estada d’una durada significativa en un centre on es desenvolupa la professió per a la qual ens preparem: mestre, educador social, pedagog o psicòleg.

Des de la coordinació de cadascun dels estudis, així com des de la coordinació de pràcticum, es vetlla perquè la qualitat de les estades en pràctiques sigui alta, perquè el ventall de centres de pràcticum sigui ample. Procurem enfortir dia a dia els nostres vincles amb el món professional, convençuts que és per a les professions i per als futurs professionals, que treballem a la Universitat.

La recerca constant de víes de millora no és nova, a la nostra Facultat; és la insistència permanent en una antiga línia en la qual creiem profundament.

Tenim també una vocació internacionalista; facilitem que aquells estudiants que s’hi llancin, facin el seu pràcticum en centres o projectes a l’exterior, sempre que es compleixin unes condicions mínimes. Podem parlar dels països catalans, de l’estat espanyol o d’altres punts d’Europa i del món.

Aquesta pàgina us ofereix tota la informació disponible en relació al pràcticum. La trobareu clicant el nom de l’estudi que us interessi.