Facultat d'Educació i Psicologia

Mobilitat

Mobilitat

Una de les característiques del marc universitari és la possibilitat d’apuntar-se a programes de mobilitat o intercanvi entre universitats, assolint cada vegada més importància el vessant internacional, tant pels estudiants, com pel personal docent i investigador i personal d’administració. Es poden realitzar estades de diferents característiques a altres universitats de Catalunya, l’Estat Espanyol, la Unió Europea o en altres països de fóra de la UE, així com estades de pràctiques.

L'Oficina de Relacions Exteriors (ORE) és el servei administratiu de la Universitat de Girona que gestiona els programes de mobilitat, tant per les persones que volen marxar a fer una estada fora com per les provinents d’altres universitats que venen a fer una estada a la UdG. Hi podeu trobar tota la informació aquí.