Facultat d'Educació i Psicologia

FEP

Presentació

 
   item llista  Benvinguda
   item llista  Reglament
   item llista  Personal
   item llista  Departaments

 

foto façana FEPEl 1844 es creava l'Escola Normal de Mestres de Girona amb els seus estudis de magisteri per a nois. Els estudis de magisteri per a noies no es crearien fins l’any 1914.

Des de la seva creació ençà ha tingut diferents emplaçaments, diferents plans d’estudis i diferents graus d’autonomia.

Entre 1844 i 1972, excepte l’etapa 1901-1914 en què depengueren de l’institut de Girona, els estudis de magisteri van restar completament independents.

El 1971 l’Escola Normal de Girona inicià la seva etapa universitària integrant-se a la Universitat Autònoma de Barcelona.

El 1985 es creà l’Estudi General de Girona que agrupà els centres universitaris gironins depenents de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El desembre de 1991 es creà la Universitat de Girona. Els estudis de Mestre –juntament amb els d’Educació Social, Pedagogia i Psicologia– passaren a formar part de l’actual Facultat d’Educació i Psicologia; una mica més tard, el 1999, es van incorporar els estudis de Psicopedagogia.

A partir del curs 2009-2010 la FEP ofereix les noves titulacions de grau de Mestre d'Educació Infantil, Mestre d'Educació Primària, Educació Social i Psicologia i el curs 2010-2011 també s'ofereixen les noves titulacions de grau de Pedagogia i Treball Social.


Els nostres estudis, al llarg de la història, han conegut diferents emplaçaments: a l’institut vell (carrer de la Força), a la Pujada de la Catedral, al carrer de la Barca, a la plaça Lledoners, al carrer de la Força, al carrer Bellmirall, a la Gran Via de Jaume I i a Anselm Clavé (edifici Athenea, de Rafael Masó i Valentí, seu de l’Escola Normal de 1917 a 1965), a l'edifici d’Emili Grahit, el primer i únic edifici propi. La Junta de Facultat i la Junta de Govern de la UdG van acordar el 1994 que la futura seu de la nostra facultat seria al remodelat edifici del Seminari on, a partir del mes de gener de 2010, està ubicada la Facultat d'Educació i Psicologia de la UdG.