Facultat d'Educació i Psicologia

Tràmits

procediments i tràmits acadèmics i administratius

Tràmits en línia

Gràcies al nou apartat de tràmits de la Secretaria en Xarxa, els estudiants de la Universitat de Girona ja poden sol·licitar i obtenir un certificat acadèmic personal (CAP), així com iniciar el tràmit de sol·licitud de títol i obtenir el comprovant de pagament. Tot el procediment es realitza en línia, prèvia identificació digital, sense necessitat de desplaçaments, i finalitza amb l'expedició de documents PDF de validesa legal, amb signatura electrònica i codi segur de verificació (CSV).

Quan la persona a qui s’ha expedit un d'aquests documents electrònics el presenta en una administració, sigui en PDF o imprès en paper, aquesta pot comprovar la integritat i autenticitat del document a través dels mecanismes de validació disponibles a la Seu electrònica de la UdG.

 En el cas del CAP, el poden sol·licitar tots els estudiants d'estudis oficials.La sol·licitud de títol està disponible, fins al moment, per a estudiants de graus i màsters universitaris. Les secretaries acadèmiques, un cop fetes les comprovacions pertinents, trameten als estudiants que han finalitzat estudis una notificació electrònica que els comunica que ja poden iniciar la sol·licitud de títol.

Aquestes actuacions formen part d'un projecte més ampli de millora i ampliació de les prestacions de la Secretaria en Xarxa. A banda dels tràmits de CAP i títol acadèmic, la nova interfície aplega en un únic apartat els tràmits electrònics prèviament disponibles, i es preveu que vagi incorporant la resta de tràmits acadèmics, siguin electrònics o no, per tal de facilitar als estudiants la localització de la informació i les eines necessàries per efectuar les gestions administratives i acadèmiques relacionades amb els seus estudis.

Totes les persones que hagin iniciat estudis universitaris a la Facultat d’Educació i Psicologia podran realitzar la gestió de tràmits administratius en línia.

Com fer els tràmits:

-        Per accedir al vostre expedient heu d’anar a la pàgina de la Universitat de Girona i identificar-vos amb el vostre codi d’usuari i contrasenya (si no recordeu aquestes dades se us podrà generar un nou codi i contrasenya enviat fotocòpia del vostre DNI a la següent adreça suport.educacio@udg.edu)

-        Un cop identificats podeu accedir al vostre expedient

 

-        Al vostre expedient hi trobareu la secretaria en xarxa on podreu accedir a l’apartat tràmits

-        En aquest apartat podeu fer els següent tràmits així com consultar l’estat de resolució cadascun

 

Procediments acadèmics i administratius