Facultat d'Educació i Psicologia

Secretaria Acadèmica Atenció al públic

Secretaria acadèmica

 

SECRETARIA ACADÈMICA

Horari d'atenció al públic
Matí: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:45
Tarda: de dilluns a dijous de 15:30 a 16:45
De l'1 al 30 de juny i de l'1 al  30 de setembre: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:45
De l'1 de juliol al 31 de juliol
de dilluns a divendres de 9:30 a 13:15

Agost, Nadal i Setmana Santa:

Tancat

 

 

SECRETARIA COORDINACIÓ D'ESTUDIS

Horari d'atenció al públic
Matí: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:45
Tarda: dimarts i dimecres 15:30 a 16:45
De l'1 al 30de juny i de l'1 al 15 de setembre: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:45
De l'1 de juliol al 31 de juliol
de dilluns a divendres de 9:30 a 13:15

Agost, Nadal i Setmana Santa:

Tancat

 

 

ADRECES ELECTRÒNIQUES I TELÈFONS

SECRETARIA ACADÈMICA: secacademica.fep@udg.edu Adre�a de correu electr�nic / Direcci�n de correo electr�nico / E-mail address

Telèfon: 972 41 83 20

 

SECRETARIA COORDINACIÓ: secestudis.fep@udg.edu Adre�a de correu electr�nic / Direcci�n de correo electr�nico / E-mail address

Telèfon: 972 41 83 11 (Estudis de Mestre)

Telèfon: 972 41 82 53 (Estudis d’Educació Social, Pedagogia, Psicologia  i Treball Social)


ADREÇA POSTAL

Secretaria Acadèmica - Facultat d’Educació i Psicologia

Plaça Sant Domènec, 9

17004 Girona

informació de contacte equip de deganat i coordinació d'estudis graus i màster