Facultat d'Educació i Psicologia

Mencions dels estudis de mestre/a

Mencions dels estudis de mestre/a

Grau en Mestre/a en Educació Infantil (MEI), Grau en Mestra/e en Educació Primària (MEP) i Doble Titulació en Grau en Mestre/a en Educació Infantil i en Mestre/a en Educació Primària (DT) 

Les mencions són el reconeixement que es dóna a l’estudiant per formar-se en un àmbit o especialitat concret dins del grau. El Pla d’Estudis del Grau en Mestre/a en Educació Infantil (MEI), del Grau en Mestre/a en Educació Primària (MEP) i de la Doble Titulació en Mestre/a en Educació Infantil i en Mestre/a en Educació Primària (DT) contempla l’OBLIGATORIETAT que cada estudiant realitzi una menció dins dels seus estudis, la qual quedarà reflectida en el seu títol de graduat/da.

La majoria de mencions que es programen són comunes per als Graus en MEI, MEP i DT (vegeu fulletó informatiu), i es completen superant les assignatures optatives de 2n, 3r i 4t curs. 

El Departament d’Ensenyament, conjuntament amb les universitats catalanes, treballen perquè totes les mencions estiguin reconegudes a la borsa de treball de la Generalitat de Catalunya. Actualment, algunes d’elles (Música, Anglès i Educació Física) són equiparables a les especialitats de mestre/a.

Alguns Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) donen dret a convalidar assignatures de la menció en funció del cicle realitzat consulteu la informació en els següents enllaços MEI - MEP.

 

Quan i com s’escull i s’assigna una menció

Tots els estudiants dels Graus en MEI, MEP i DT han d’escollir una menció en el moment de la matrícula de 2n curs i no abans.

Les mencions tenen un nombre de places limitat per a cada curs. Per això, els estudiants triaran per ordre de nota mitjana d’expedient del grau. Després de les sessions informatives que realitzarà la coordinació dels estudis a la finalització del 1r curs acadèmic, s’obrirà una aplicació informàtica per fer efectiva la tria de menció. La secretaria de Coordinació d’Estudis informarà electrònicament del termini i el procés.

 

Com et pots canviar de menció

 El canvi de menció haurà d’estar degudament motivat i només serà possible en el moment de la matrícula de 3r curs.

 Per DEMANAR el canvi caldrà, prèviament a la matrícula de 3r:

1) Fer una sol·licitud adreçada al Degà de la Facultat d’Educació i Psicologia i enregistrar-la a la Secretaria Acadèmica de la Facultat fins al 30 de juny.

2) Si la sol·licitud és acceptada, s’introduirà el canvi a la matrícula de 3r curs, que es realitzarà directament a la Secretaria Acadèmica de la Facultat, matriculant les dues assignatures optatives de menció de 2n curs i també les corresponents a 3r curs.

3) Cal tenir en compte que per valorar la sol·licitud es revisarà l’expedient de l’estudiant per comprovar la motivació i, si s’escau, el nombre de crèdits superats i la nota mitjana.

Mitjana de tall per l’assignació de les mencions el curs acadèmic 2015/16