Facultat de Dret

Arxiu de notícies

Cerca de notícies


  

Recull de notícies

23/05/2017
Publicat el llibre "La universitat pública de Catalunya: reptes jurídico-organitzatius i de govern", del Dr. Albert Lladó
La universitat pública de Catalunya

La necessària actualització de l'estructura universitària i els problemes derivats de l'entrada en vigor de les lleis 39 i 40 de 2015, que neguen a les universitats la consideració d'Administració pública són els dos grans temes d'actualitat universitària estudiats en aquesta obra.

El llibre presenta en primer lloc la configuració del marc jurídic que regula les universitats públiques catalanes, tant des del punt de vista de l’entramat institucional com a partir del repartiment de competències i relacions que s’estableixen entre els diferents òrgans generals universitaris.

En segon lloc es tracten dos dels problemes més actuals que afecten directament les nostres universitats.  Un deriva de la necessitat d’emprendre una reforma que permeti l’adequació d’aquestes institucions a les demandes de la societat. El segon problema d’actualitat fa referència als canvis que les noves lleis bàsiques de procediment administratiu i del sector públic (Lleis 39 i 40 de 2015) han introduït en les universitats públiques, unes institucions que amb l'entrada en vigor d'aquesta normativa han deixat de tenir la consideració d’administracions públiques.