Facultat de Dret

Beques per treballar a l'estranger

Beques per treballar a l'estranger

 

A) Per a estudiants universitaris:

Beques Faro : és un programa de beques per a estudiants universitaris dels últims anys de carrera que permet realitzar pràctiques en empreses europees. Està finançat pel Ministeri d’Educació. Per a més informació, consulteu la web del programa: http://www.becasfaro.net/

 

B) Per a titulats universitaris:

Des de la Facultat de Dret no gestionem ajuts ni programes de treball per a titulats, però facilitem les eines perquè internacionalitzis la teva carrera professional un cop acabats els estudis.

Beques Argo : és un programa de beques per a titulats universitaris espanyols i promogut pel Ministeri d’Educació. El projecte té com a objectiu impulsar la formació complementaria dels titulats de totes les universitats espanyoles a través de la realització de pràctiques en empreses d’Europa, Estats Units, Canadà i empreses espanyoles amb seu a Àsia. El programa ARCO GLOBAL (2009-2012) concedirà 1100 beques en una convocatòria oberta i permanent. Per sol·licitar una beca ARGO, els interessats es poden inscriure a la pàgina web del projecte: http://www.becasargo.net i emplenar els formularis. El programa facilita la localització de l’empresa als inscrits.

Beques convocades pel Consorci de Promoció Comercial (COPCA) per a la realització de pràctiques en empreses o institucions a l'estranger, dirigides a joves amb estudis universitaris o de cicles formatius de grau superior (comerç internacional), menors de 28 anys. La convocatòria (termini presentació de sol·licituds del 7 d’abril de 2010 al 26 de novembre de 2010) apareix publicada al DOGC. Per a més informació i sol·licituds cal adreçar-se a:

Edifici ACC1Ó
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
Tel. centraleta 934 767 200
Fax 934 767 300
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/

 

Beques de formació en comerç exterior convocades per l'ICEX (Instituto de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Hacienda) . El programa de beques està dirigit a joves llicenciats i té l'objectiu de formar-los en comerç exterior fent estades en alguna de les oficines comercials d'Espanya a l'estranger. Per a més informació:

Instituto de Comercio Exterior (ICEX)
Tel: 902349000
http://www.icex.es