Facultat de Dret

Grups de recerca

Departament de Dret Públic

» Els Drets Fonamentals als Estats Compostos
Facultat de Dret
Codi grup: GRHCS08
Investigador Responsable: CABELLOS ESPIÉRREZ, MIGUEL ÁNGEL

» Qüestions Actuals de Dret Processal
Facultat de Dret
Codi grup: GRHCS54
Investigador Responsable: ARMENTA DEU, MARIA TERESA
(http://www2.udg.edu/qadp) (http://ceapj.udg.edu)

» Seminari de Ciències Penals i Criminològiques
Facultat de Dret
Codi grup: GRHCS59
Investigador Responsable: VARONA GOMEZ, DANIEL

(http://www2.udg.edu/scpic)  

» Seminari de Dret Administratiu
Facultat de Dret
Codi grup: GRHCS72
Investigador Responsable: TRAYTER JIMENEZ , JUAN MANUEL

» Anàlisi del Dret Financer i Tributari
Facultat de Dret
Codi grup: GRHCS99
Investigador Responsable: ESTEVE PARDO, MARÍA LUISA

» Grup de recerca en Ciència Política
Facultat de Dret
Codi grup: GRHCS104
Investigador Responsable: MARTÍ PUIG, SALVADOR
(http://www2.udg.edu/cienciapolitica