Facultat de Dret

Secretaria acadèmica

Secretaria acadèmica

 

TELÈFON: 972/ 41 81 20                        CORREU ELECTRÒNIC: secretaria.dretieconomiques@udg.edu

HORARI D'OCTUBRE A MAIG

Matí de dilluns a divendres, de 9.30 h a 13.45 h

Tarda de dilluns i dimarts, de 15.30 h a 16.45 h

Els dijous, també podeu anar a la Secretaria Acadèmica de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials on us atendrem igualment de 15.30 h a 16.45 h.

           

HORARI DE JUNY I SETEMBRE

Matí de dilluns a divendres, de 9.30 h a 13.45 h

 

HORARI DE JULIOL

Matí de dilluns a divendres, de 9.30 h a 13.15 h

 

TANCAMENT DE LA SECRETARIA

La Secretaria estarà tancada durant l'agost, el període de Nadal i Setmana Santa.

També estarà tancada tots els dies establerts en el calendari laboral de Girona com a festius.

 

 

La Secretaria Acadèmica organitza i gestiona els tràmits administratius i acadèmics.

Cal adreçar-se a la Secretaria per a les qüestions següents:

  •  informació acadèmica                                    
  •  matrícula                                                                          
  •  convalidacions i adaptacions                        
  •  avaluació curricular
  •  reconeixement de crèdits
  •  sol.licituds diverses
  •  convocatòria extraordinària
  •  sol·licitud de trasllat d’expedient
  •  certificats
  •  expedició del resguard del títol