Facultat de Dret

Màsters universitaris i programes de doctorat

Màsters

Doctorats

Programes de doctorat

El doctorat en imatges El programa de doctorat (PdD) és un conjunt organitzat d’activitats formatives i de recerca que condueixen a l’obtenció del títol de doctor o doctora.

L’objectiu del període de formació és proporcionar a l’estudiant de doctorat els coneixements fonamentals per iniciar l’activitat investigadora en una línia de recerca del programa o més d’una. Està format per cursos estructurats dins l’oferta dels màsters de recerca i dels itineraris de recerca dels màsters mixtos (professionals / de recerca), que es poden complementar amb altres activitats coordinades des del mateix programa de doctorat.

L’objectiu del període de recerca és elaborar i posteriorment defensar la tesi doctoral, que consisteix en un treball de recerca original integrat en qualsevol línia de recerca del programa de doctorat.


Programes de doctorat 2017-2018

(MEE) = Programa de doctorat distingit amb la Menció d’Excel·lència atorgada pel Ministeri d’Educació.