Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Prácticas de empresa

Contacte

Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

Carrer de la Universitat de Girona, 10  mapa de situacio
17003 Girona
Tel. 34 972 418 040
Fax. 34 972 418 032
deg.economiques@udg.edu

 


pràctiques

 

Docència en anglès

OFICINA DE PRÀCTIQUES EN EMPRESES

L’Oficina de Pràctiques en empreses és un servei de la Facultat que s’encarrega de promocionar les pràctiques entre els estudiants de la Facultat i la societat empresarial gironina en primera instància, però també d’arreu del territori espanyol i l’estranger.

 

Les pràctiques en empreses són una assignatura optativa dins els plans d’estudis de totes les  titulacions i estan regulades per una normativa específica que en garanteix la seva qualitat. En síntesi, aquesta normativa estableix: la tipologia de les pràctiques, les funcions dels tutors de la Facultat i de l’empresa (seguiment de l’estudiant i emissió d’informes) i les condicions que han de complir les memòries que han d’elaborar els estudiants.

L’assignatura de pràctiques en empreses i institucions està adreçada als estudiants que tinguin més del 50 % dels crèdits aprovats del Grau en Comptabilitat i Finances, Grau en Administració i Direcció d’empreses,  Grau en Economía, doble titulació en Administració i Direcció d'empreses i Economía i Màster en emprenedoria i desenvolupament empresarial.

 

MARC NORMATIU

Normativa específica de la Facultat: 

Per a tots els convenis de Pràctiques signats a partir de l'1 de febrer de 2017 s'aplica la normativa següent: Normativa de Pràctiques en empresa i institucions de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (aprovada en Comissió de Govern de 16/2/2017).

Normativa de la UdG: 

Normativa de pràctiques externes curriculars de graus i màsters (aprovada en Consell de Govern de la UdG en la sessió ordinària núm. 8/12 de 20 de desembre de 2012).


GESTIÓ DE LES PRÀCTIQUES ON-LINE

La gestió  de les ofertes per part de les empreses i també  l'avaluació de les Pràctiques  es fa per mitjà de la plataforma web:

 

DADES DE CONTACTE:

  Carme Corominola
  Tècnica de Pràctiques en empresa
  c/ de la Universitat de Girona,10
  17071 Girona

  c.e. practiquesempresa.economiques@udg.edu

  telf: 972 41 87 26

     

  HORARI:

  Dilluns: 10.00 h a 15.00 h

  Dimarts: 10.00 h a 16.00 h

  Dijous: 10.00 h a 15.00 h