Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Programa de Pràctiques

Contacte

Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

Carrer de la Universitat de Girona, 10  mapa de situacio
17003 Girona
Tel. 34 972 418 040
Fax. 34 972 418 032
deg.economiques@udg.edu

 


Programa de Pràctiques

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES EN EMPRESA  I INSTITUCIONS DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES ECONÒMIQUES I EMPRESARIALS

 

Objectius: Millorar la formació integral dels nostres estudiants donant-los la possibilitat d’aplicar els seus coneixements a la pràctica i desenvolupar la seva capacitat de gestió i anàlisi d'activitats econòmiques i empresarials. Facilitar la inserció al món laboral dels titulats. 

 

Programa d'activitats: Aquestes pràctiques i treballs poden consistir tant en la gestió quotidiana en les àrees de: comptabilitat (financera, costos, consolidació, auditoria), finances, comercial, màrqueting, recursos humans, compres, comerç exterior, etc… com en elaboració de plans de màrqueting, anàlisi de competidors, prospeccions de mercat per a la introducció de nous productes, anàlisi de viabilitat, plans d’expansió, implantació de nous sistemes d’informació, estudis de logística o qualsevol treball que permeti desenvolupar les habilitats de l’estudiant en la recerca i solució de problemes.  

 

Desenvolupament del programa:  Es formalitza mitjançant un conveni marc entre universitat-empresa i un conveni de cooperació educativa per a cada estudiant. Les empreses o institucions hauran de designar un professional com a tutor dels estudiants i el Deganat un professor-tutor per part de la Facultat. Aquests tutors orientaran a l'estudiant durant la preparació, realització de la pràctica i la redacció de la memòria.

 

Sistema d’avaluació: El desenvolupament i els resultats de les pràctiques es concretaran en una memòria elaborada per l'estudiant, sota la direcció/supervisió d'uns tutors. Aquesta, haurà d’ incloure propostes o suggeriments de millora per a l'empresa o institució.

El tutor de l'entitat col·laboradora ha d'emetre un informe al finalitzar l'estada, el qual forma part de la qualificació de l'assignatura.

 

 Períodes de pràctiques:

  

1.-PRIMER QUADRIMESTRE:

- Oferta de places: setembre-octubre

- Inici pràctiques: octubre

 

 2.- SEGON QUADRIMESTRE:

- Oferta de places: gener-febrer

 - Inici pràctiques: febrer

 

 

 3.-ALTRES

- Oferta de places: abril a juny

- Inici pràctiques: de maig a setembre o bé de juliol a desembre.

 

 

Des de l'1 de febrer de 2017 les empreses interessades a demanar estudiants en Pràctiques. cal que es posin en contacte amb l'Oficina de Serveis a l'Empresa o s'inscriguin directament al programa informàtic específic a través de l'enllaç https://practiques.udg.edu/prem/.

En primer lloc caldrà donar-se d’alta, omplint el formulari ALTA EMPRESES. A continuació el programa els  enviarà un correu electrònic per tal d’activar el seu usuari i contrasenya d'accés.

A partir d’aleshores , i quan s’obrin les convocatòries,  ja pot publicar les seves ofertes d’estudiants en pràctiques, i els estudiants interessats s’hi poden anar apuntant.