Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Beques

Contacte

Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

Carrer de la Universitat de Girona, 10  mapa de situacio
17003 Girona
Tel. 34 972 418 040
Fax. 34 972 418 032
deg.economiques@udg.edu

 


 

Col·legi d'Economiestes

Beques

 

Els nous models econòmics globals ens obliguen a sortir de l’entorn més immediat per obrir totes les possibilitats de formació als nostres estudiants.

Per tal d’aconseguir aquesta millor i més especialitzada formació dels estudiants, en una primera fase es potencien els programes d’intercanvi en estudis, bàsicament Erasmus i en una segona fase les estades en pràctiques.

 

Beques per fer pràctiques a l'estanger

 

Erasmus pràctiques: La beca Erasmus forma part del programa d'Aprenentatge permanent de la Unió Europea i et permet anar a estudiar o a fer pràctiques a un país d'Europa. Si ets estudiant universitari has de saber que pots sol.licitar 2 tipus de beques Erasmus, la d'estudis i/o la de pràctiques. La durada de les pràctiques és de 3 a 12 mesos.

 

Beques Faro Global: És un programa internaciónal de beques per la realització de pràctiquesa l'estranger: Europa, EEUU, Canadà i Àssia. Està finançat pel Ministeri d'Educació i destinat a estudiants universitaris dels darrers cusos de la carrera. La durada mitjana és de 7 mesos.

 

Beques Argo/Faro: És un programa de beques per a titulats universitaris esapanyols, promoguda pel Ministeri d'Educació per la realització de pràctiques a l'estranger: Europa, EEUU, Canadà i Àssia. La durada és de 3 a 12 mesos.

 

 Altres webs per fer pràctiques

 

   Portal UNIVERSIA (Consorcio Portal Universia, S.A.) on s'ofereixen pràctiques en empreses arreu del territori espanyol i també a nivell internacional.