Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Matrícula 2007

Contacte

Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

Carrer de la Universitat de Girona, 10  mapa de situacio
17003 Girona
Tel. 34 972 418 040
Fax. 34 972 418 032
deg.economiques@udg.edu

 


La matrícula a la Facultat FCEE

 

MATRÍCULA 2017/2018

En aquestes pàgines podeu consultar la informació de matrícula dels estudis que s'imparteixen al centre segons el vostre perfil:

*   Estudiants nous que provenen de preinscripció universitària.  

*   Estudiants de grau o de primer i/o segon cicle ja matriculats en cursos anteriors.

*   Estudiants de trasllat.

*   La matrícula serà el dia 20 i 21 de juliol entre les 10:00h i les 12:30h presencialment a la Secretaria de la Facultat.

*   La documentació que cal portar és:

o    Original i fotocòpia del DNI

o    Resguard conforme s'han pagat les taxes de trasllat a l'estudi d'origen

o    Certificat de notes o expedient online, actualitzat si ha variat amb més assignatures aprovades respecte al que es va portar per demanar el trasllat (si els estudis d'origen són a la UdG no cal).

o    Programes de les noves assignatures aprovades, degudament segellat (si els estudis d'origen són a la nostra facultat no cal).

*   Estudiants ja matriculats en cursos anteriors però que han fet canvi d’estudis a la Facultat. El 10 de juliol es faran públiques les resolucions. La MATRÍCULA es portarà a terme els dies 20 i 21 de juliol entre les 10:00h i les 12:30h presencialment a la Secretaria de la Facultat. Cal portar original i fotocòpia del DNI.

Estudiants de

màster

. PENDENT, es publicarà en breu.