Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Economia 99/00

Contacte

Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

Carrer de la Universitat de Girona, 10  mapa de situacio
17003 Girona
Tel. 34 972 418 040
Fax. 34 972 418 032
deg.economiques@udg.edu

 


 

Col·legi d'Economiestes

Economia 1999/2000

LLICENCIAT EN ECONOMIA. Pla d'Estudis de 1999

Programes d'assignatures curs 1999-2000

·                   Primer curs

·                   Segon curs

·                   Tercer curs

·                   Quart curs

·                   Optatives

Primer curs

Codi               Títol assignatura

3107EC0052    INTRODUCCIÓ AL DRET

3107AE0009    INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT

3107AE0013    MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I

3107AE0008    HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL

3107AE0010    INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA

3107AE0017   SOCIOLOGIA

Segon curs

Codi               Títol assignatura

3107AE0001    COMPTABILITAT GENERAL

3107AE0005    ECONOMIA MUNDIAL

3107AE0011    INTRODUCCIÓ A L'ESTADÍSTICA

3107AE0014    MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA II

3107AE0015    MICROECONOMIA I

3107AE0007    HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA

Tercer curs

Codi               Títol assignatura

3107AE0003    ECONOMIA DE L'EMPRESA I

3107AE0004    ECONOMIA ESPANYOLA I DE CATALUNYA

3107AE0006    ESTADÍSTICA I INTRODUCCIÓ A L'ECONOMETRIA

3107AE0012    MACROECONOMIA I

3107AE0016    SISTEMES FISCALS

Quart curs

Codi               Títol assignatura

3107EC0001   ECONOMETRIA

3107EC0002   ECONOMIA APLICADA

3107EC0003   MACROECONOMIA II

3107EC0004   MICROECONOMIA II

3107EC0005   ECONOMIA DE L'EMPRESA II

Optatives

Codi               Títol assignatura

3107EC0013   ECONOMIA DEL TURISME

3107EC0015   DESENVOLUPAMENT I CREIXEMENT ECONÒMIC

3107EC0019   ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT

3107EC0026   MERCATS MONETARIS

3107EC0028   MATEMÀTICA ACTUARIAL

3107EC0031   POLÍTIQUES COMERCIALS

3107EC0037   HISTÒRIA ECONÒMICA DE CATALUNYA

3107EC0045   INSTITUCIONS DE LA UE I POLÍTIQUES COMUNITÀRIES