Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Crèdits reconeixement acadèmic

Contacte

Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

Carrer de la Universitat de Girona, 10  mapa de situacio
17003 Girona
Tel. 34 972 418 040
Fax. 34 972 418 032
deg.economiques@udg.edu

 


 

 

Col·legi d'Economiestes

Oferta d'activitats aprovades a la FCEE

En els estudis de grau hi ha sis crèdits de reconeixement acadèmic que es poden assolir per diferents vies:

  1. Cursant una optativa de més de les marcades en el pla d'estudis.
  2. La Universitat de Girona estableix en la “Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries en estudis de grau” la relació d’activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de mobilitat, que es reconeixerà de manera general a tots els estudiants. Relació activitats generals de la UdG.
  3. La mateixa normativa estableix que “la Comissió de Govern dels centres docents podran aprovar, anualment, el reconeixement acadèmic d’altres activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació realitzades en el marc del centre docent i els crèdits que correspondran a cadascuna.” ACTIVITATS DE LA FCEE, curs 2016/2017 i 2017/2018 .