Facultat de Ciències

La facultat en xifres

La facultat en xifres

 • INFRAESTRUCTURA

  Superfície construida: 9393 metres quadrats
  AULARI: 12 aules (capacitat: 30-100 estudiants)
  LABORATORIS DOCENTS: 13
  AULA MAGNA: capacitat 140 persones

  AULES INFORMÀTIQUES: 3

  LABORATORIS DE RECERCA: 31
 • RECURSOS HUMANS

  Professorat amb docència assignada a la FC: 245
  Personal d'administració i serveis: 40
   
 • ESTUDIANTS (curs 09-10)

  Llicenciatura de Biologia: 445
  Llicenciatura de Química: 138
  Llicenciatura de Ciències Ambientals: 247
  Grau en Biologia: 127
  Grau en Biotecnologia: 61
  Grau en Ciències Ambientals: 94
  Grau en Química: 42
  Estudiants de Màster: 65
  TOTAL 1219 estudiants