Facultat de Ciències

Instituts

Instituts i Càtedres amb seu a la Facultat de Ciències

Institut d'Ecologia Aquàtica
Institut d'Ecologia Aquàtica
http://udg.edu/iea

L’Institut d’Ecologia Aquàtica (IEA) és un institut universitari de recerca creat l’any 1987 i dedicat a l’estudi dels ecosistemes aquàtics continentals (llacs, rius, embassaments, aiguamolls, etc.).
 
Institut de Medi Ambient
Institut de Medi Ambient
http://insma.udg.es/

L'Institut de Medi Ambient és una unitat dedicada a la investigació científica i tècnica en l’àmbit del medi ambient. Pot organitzar i desenvolupar programes i estudis de doctorat i de postgrau i proporcionar assessorament tècnic en l'àmbit de les seves competències.
 
Institut de Química Computacional i Catàlisi

http://iqcc.udg.edu

L'IQC pretèn progressar en l'assoliment de la qualitat en la docència i la recerca en l'ambit de la química física, teòrica i computacional.