Facultat de Ciències

Benvinguda

Benvinguda Presentació

La Facultat de Ciències és el centre de la UdG encarregat de l’organització dels ensenyaments i dels processos administratius i de gestió que porten a l’obtenció dels títols oficials i propis dels camps científics i afins.

És missió de la Facultat de Ciències vetllar per l’evolució i innovació dels estudis universitaris de l’àmbit de coneixement científic de la Universitat de Girona que responguin a les necessitats de la Societat i s’adeqüin a la nova estructura dels ensenyaments universitaris.Al nostre centre s’hi imparteixen actualment quatre estudis de grau: Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals i Química i cinc estudis de màster: Biologia Molecular i Biomedicina, Ciència i Tecnologia de l’Aigua, Canvi Ambiental: Anàlisi i Gestió, Catàlisi Avançada i Modelització Molecular i el Màster Interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades.

 

 Benvinguda del degàEn nom de l'Equip de Deganat, del Professorat i del Personal d'Administració i Serveis us dono la benvinguda al web de la Facultat de Ciències on hi podeu trobar informació sobre l’organització del centre, el detall dels plans d’estudi i del seu desplegament, la normativa acadèmica, els procediments administratius, informació sobre els programes de mobilitat i de pràctiques en empresa, el Pla d’Acció Tutorial (PAT), els serveis de la facultat i l’agenda d’activitats programades pel centre i pels Departaments i Instituts de Recerca que hi tenen la seva seu. Volem que el web sigui obert, dinàmic i sobre tot útil perquè totes les persones, vinculades o no a la universitat, que tingueu interès en conèixer les nostres activitats pugueu accedir a informació actualitzada sobre les mateixes. Us animo a participar activament en els òrgans de govern de la Facultat ( Junta de Facultat i Consells d’Estudi), a representar als vostres companys com a delegats de classe, formar-vos com a mentors o a participar en les sessions d’acollida o les jornades de portes obertes i de Sant Albert així com en seminaris, jornades i altres activitats complementaries que organitzem al llarg del curs.

I sobre tot, us encoratjo a fer-nos arribar els vostres anhels i propostes cares a millorar l’organització acadèmica en la Facultat de Ciències i la convivència i el diàleg entre els membres de la nostra comunitat.

                                                                                            

Jesús Colprim

Degà