Facultat de Ciències

Estudiar fora

Estudiar fora

Informació programes de Mobilitat

Presentació xerrada informativa mobilitat curs 2016-17


 

 
ERASMUS +  - Convocatòria oberta del 12 de desembre de 2016 al 12 de febrer de 2017                                         
SICUE - SENECA                                                           
PROMETEU  - Convocatòria oberta del 12 de desembre de 2016 al 12 de febrer de 2017                                                                  
PROGRAMA DE PRÀCTIQUES A LA XINA                     
ERASMUS + FOR TRAINEESHIPS (PRÀCTIQUES)       

(Requisit: tenir un 6 de mitjana d'expedient)