Estudia a la UdG

Pla d'acció tutorial

Contacte

Programa de Suport a la Qualitat Docent (PSQD)
Institut de Ciències de l'Educació "Josep Pallach".
C. Castell de Peralada 14, baixos. 17003 Girona

Tel. 972 419613

vrd.supdoc@udg.edu

Pla d'acció tutorial

Per introduir breument aquesta pàgina web prendrem uns paràgrafs del quadern La tutoria de la Guia per a l’Adaptació a l’Espai Europeu d'Educació Superior que té publicada la Universitat de Girona:


En la docència de l’espai europeu d’educació superior l’estudiant pren un paper més clau que el que ja tenia. Es posa èmfasi en la centralitat de la seva figura. És l’estudiant qui ha d’aprendre. El nou paper del professor és fer de guia per a l’aprenentatge i proposar a l’estudiant les millors activitats per tal que arribi al màxim grau possible d’adquisició de les competències pròpies dels estudis que està cursant.

Però fer de guia no és solament proposar activitats, és també aconsellar, estar al cas de com van els aprenentatges, per tal de millorar-los, de facilitar-ne l’aprofundiment i la màxima qualitat. Aquí és on pren força el concepte de tutoria. 

[...]

Entenem la tutoria com el procés d’atenció als estudiants per tal de facilitar-los la integració a la universitat, el màxim rendiment en els processos d’aprenentatge i l’orientació en la presa de decisions de cara al futur. Entenem que els tres objectius estan íntimament relacionats.


Per donar suport a l’acció tutorial, i per tant a professors i a estudiants, la UdG posa a disposició les eines a les quals tot seguit es dóna accés:

 

Estudis de grau

 

Estudis de màster