If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Study at the UdG

Design of the subject
Audiovisual culture and media (3105G13028/2016)


General information  
 • Academic year : 2016
 • Description : La cultura visual és entesa com a un camp disciplinar específic per analitzar i interpretar la cultura comtemporànea alimentada per l'art, la semiòtica, l'antropologia, la sociologia, la psicologia i, darrerament, per la neurociència. Aquesta assignatura contempla el rol i les implicacions de la imatge audiovisual a l'actualitat. Des d'aquesta perspectiva, es considera la relació entre el sistema artístic, els mitjans de comunicació i l'experiència estètica quotidiana de la realitat actual. Impacte i dimensió de la imatge.
 • ECTS credits : 5

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Groups
Group A

Duration : Semestral, 2n semestre

Teaching Staff : NURIA PUIG BORRAS

Language : Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Schedule :

Activity Schedule Class group Classroom
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula informàtica1
Pràctiques d'aula informàtica2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competences
 1. CB04 - Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge , i elaboració d'estratègies per millorar-los
 2. CT03 - Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 3. CT04 - Treballar en equip
 4. CT05 - Comunicar-se oralment i per escrit
 5. CE46 - Observar, analitzar i conèixer el sistema de mitjans de comunicació social
 6. CE47 - Comprendre i explorar les diferents disciplines que intervenen en la cultura actual marcada per l'hegemonia de la imatge audiovisual

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Contents

  1. El videojoc en el context de la societat de masses. Els mitjans de comunicació de masses. Teoria de la comunicació. Teoria de la imatge.

  2. Creativitat i disseny de videojocs. Processos i tècniques.

  3. La indústria del videojoc. Les indústries de la cultura. La digitalització com a projecte socioeconòmic. Les pantalles audiovisuals.

  4. Llenguatges visuals i elements estètics. Sintaxi visual. El concept art.

  5. Les emocions en els videojocs. Emoció i motivació.

  6. Estils visuals i universos estètics. Referents estètics en la creació dels videojocs. Els mitjans de comunicació de masses, el còmic, la il.lustració, la pintura, el disseny gràfic, el cinema, les arts digitals, el mapping, el videoart...

  7. Eines de difusió per a professionals de la imatge digital. Plataformes de difusió del producte videojoc. Els portafolis digitals, les xarxes socials, els blogs, steam, store.
  Activities
Activity type Hours with teacher Hours without teacher Total
Altres4711
Anàlisi / estudi de casos10313
Cerca d'informació01010
Classes expositives10010
Classes pràctiques707
Elaboració de treballs91726
Exposició dels estudiants404
Lectura / comentari de textos11516
Prova d'avaluació21012
Tutories202
Visionat/audició de documents7714
Total 5669125

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliography
 • González, Daniel (2014). Arte de videojuegos. Da forma a tus sueños. Madrid: RA-MA.
 • Heller, Eva (2004 ). Psicología del color : cómo actuan los colores sobre los sentimientos y la razón . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Manovich, Lev. Software takes command [: extending the language of new media] . . Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Manovich, Lev (cop. 2005 ). El Lenguaje de los nuevos medios de comunicación : la imagen en la era digital . Barcelona: Paidós. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • López Redondo, Isaac (2014). ¿Qué es un videojuego? Claves para entender el mayor fenómeno cultural del siglo. Sevilla: Ediciones Arcade.
 • Lull, James (2009 ). Medios, comunicación, cultura : aproximación global (2ª ed.). Madrid: Amorrortu. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Lupton, Ellen (cop. 2012 ). Intuición, acción, creación : graphic design thinking . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Root-Bernstein, Robert (2002 ). El Secreto de la creatividad . Barcelona: Kairós. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Wiedemann, Julius (2010). Illustration Now!. Taschen.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Evaluation and qualification
Assessment activities
Activity description Activity assessment %
Anàlisi dels elements de la imatge en els videojocs i en els mitjans de comunicació.Pràctiques d'anàlisi dels elements de la imatge als videojocs. Color, composició, estil.25
Referents de la cultura visual per a la ideació i/o creació d'imatges per a videojocs.El treball d'aquest blog d'avaluació va dirigit a augmentar els referents estètics de l'alumne per poder ampliar la seva capacitat creativa en el disseny de videojocs. 25
Pràctica dels processos creatius dirigida al disseny de videojocs.Es valorarà la continuïtat i la constància del treball creatiu. Aquest es concretarà en un sketchbook i en pràctiques d'aula.25
ExamenValoració del grau d'assimilació de continguts obtinguts a classe i amb les lectures proposades al llarg del quatrimestre. Es valorarà també el nivell d'expressió escrita. Cal obtenir una nota mínima de 4,5 sobre 10 per poder fer promig amb la resta de notes. Si no es supera aquesta nota (4,5) la nota obtinguda serà la nota de l'examen. 25

 

Mark

Els criteris de qualificació es concretaran per a cada activitat en funció dels objectius d'aprenentatge.

Assessment criteria for a mark of Incomplete :

El criteri del No Presentat correspon a l'estudiant que no ha fet i no ha presentat cap de les activitats d'avaluació.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top