If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Study at the UdG

Design of the subject
Developemnt of 2D and 2.5D games (3105G13021/2016)


General information  
 • Academic year : 2016
 • Description : Tipus de jocs en 2D i 2.5D. Tiles quadrat, hexagonal, altres. Jocs isomètrics. Desplaçament. Els objectes i la interacció. El moviment i control. Eines de programació en 2D i 3D. Eines d'edició de contingut.
 • ECTS credits : 5

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Groups
Group A

Duration : Semestral, 2n semestre

Teaching Staff : FRANCISCO CASTRO VILLEGASESTEBAN FERMIN DEL ACEBO PEÑA

Language : Català (100%)

Schedule :

Activity Schedule Class group Classroom
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula informàtica1
Pràctiques d'aula informàtica2

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competences
 1. CB03 - Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes.
 2. CB05 - Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 3. CT03 - Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 4. CT04 - Treballar en equip
 5. CT06 - Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 6. CT08 - Dissenyar propostes creatives
 7. CE04 - Capacitat per emprar metodologies centrades en l'usuari i l'organització per al desenvolupament , avaluació i gestió d'aplicacions i sistemes basats en tecnologies de la informació que asseguren l'accessibilitat , ergonomia i usabilitat dels sistemes
 8. CE09 - Capacitat de donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies , estàndards i tecnologies disponibles
 9. CE11 - Capacitat per desenvolupar i avaluar sistemes interactius i de presentació d'informació complexa i la seva aplicació a la resolució de problemes de disseny d'interacció persona ordinador
 10. CE28 - Capacitat de desenvolupar jocs interactius en entorns multimèdia i web
 11. CE38 - Capacitat de desenvolupar jocs simples en entorns multimèdia i web

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Contents

  1. Introducció

  2. Programació jocs 2D

  3. Programació jocs 2.5D
  Activities
Activity type Hours with teacher Hours without teacher Total
Classes participatives22325
Classes pràctiques202040
Treball en equip85260
Total 5075125

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliography
 • Sweigart, A. (2012). Making Games with Python & Pygame Paperback. CreateSpace Independent Publishing Platform. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Ramalho, L. (2015). Fluent Python (1st edition). O'Reilly Media. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Evaluation and qualification
Assessment activities
Activity description Activity assessment %
Classes pràctiques programació jocs 2DDesenvolupament de jocs 2D senzills proposats a classe
20
Classes pràctiques desenvolupament jocs 2.5DDesenvolupament de jocs 2.5D senzills usant un motor de jocs20
Pràctica joc 2DDesenvolupament d'un joc 2D
Aquesta activitat es desenvoluparà en grups de 2 alumnes
30
Pràctica joc 2.5DDesenvolupament d'un joc 2.5D sobre un motor de jocs
Aquesta pràctica es realitzarà en grups de 2 alumnes
30

 

Mark

* És obligatòria la realització i lliurament de tots els exercicis i pràctiques dins els terminis corresponents.
* A les pràctiques en grup, la qualificació no ha de ser necessàriament la mateixa per a tots els integrants del grup.
* La utilització de codi no original (d'un altre alumne, d'internet, etc.) per part d'algun alumne li comportarà una qualificació de 0 a la pràctica o exercici corresponent.

Assessment criteria for a mark of Incomplete :

Es qualificarà amb un no presentat exclusivament els alumnes que no lliurin cap exercici ni cap pràctica.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observations
Per matricular-se d'aquesta assignatura es considera imprescindible:

- Haver superat les assignatures MTP-I i MTP-II
- Haver cursat l'assignatura EDA

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Recommended subjects
 1. Estructures de dades i algorítmica
 2. Metodologia i tecnologia de la programació I
 3. Metodologia i tecnologia de la programació II

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top