If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Study at the UdG

Design of the subject




Game architectures and devices (3105G13009/2016)


General information  
 • Academic year : 2016
 • Description : Arquitectura de computadors, Arquitectura de consoles, Memòria, Entrada/Sortida, Processadors, Millora del rendiment, Processadors gràfics, Dispositius de videojocs.
 • ECTS credits : 7

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Groups
Group A

Duration : Semestral, 2n semestre

Teaching Staff : ANTONIO BUENO DELGADOEUSEBIO CALLE ORTEGATEODOR MARIA JOVE LAGUNAS

Language : Català (90%), Anglès (10%)

Schedule :

Activity Schedule Class group Classroom
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques d'aula informàtica1
Pràctiques d'aula informàtica2
Pràctiques d'aula informàtica3

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competences
 1. CB01 - Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les.
 2. CT02 - Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 3. CT03 - Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 4. CT04 - Treballar en equip
 5. CT06 - Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 6. CE02 - Coneixement de l'estructura, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, així com els fonaments de la seva programació
 7. CE29 - Capacitat de conèixer, analitzar i avaluar arquitectures i dispositius de consoles, els tipus de plataformes, els seus components bàsics, i les tècniques d'optimització hardware existents

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Contents

  1. <b>Conceptes bàsics del processador</b><div style="padding-left:1.2em">Arquitectures bàsiques, Màquina Senzilla</div>

  2. <b>Memòria a arquitectures de consoles</b> <div style="padding-left:1.2em">Localitat i coherència, jerarquia, mòdul principal, <i>cache</i>, memòria virtual, optimització bàsica</div>

  3. <b>Entrada/Sortida a arquitectures de consoles</b> <div style="padding-left:1.2em"><i>Polling</i>, interrupció, controladors, DMA</div>

  4. <b>Rendiment</b> <div style="padding-left:1.2em">Llei d’Amdahl, <i>benchmarks</i>, rendiment mono- i multiprocessador</div>

  5. <b>Processadors d’alt rendiment a arquitectures de consoles</b> <div style="padding-left:1.2em">Classificació de Flynn, paral·lelisme (ILP/TLP), arquitectures amb paral·lelisme, segmentació, supersegmentació, superescalars, processadors vectorials (GPUs), optimització avançada</div>
  Activities
Activity type Hours with teacher Hours without teacher Total
Classes pràctiques244771
Prova d'avaluació3965104
Total 63112175

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliography
 • Angulo Usategui, José María (2003). Fundamentos y estructura de computadores. International Thomson. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Hennessy, John L. (1993). Arquitectura de computadores: un enfoque cuantitativo. McGraw-Hill. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Stallings, William (2006). Organización y arquitectura de computadores. Prentice Hall. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Miguel Anasagasti, Pedro de (2001). Fundamentos de los computadores. Paraninfo. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Evaluation and qualification
Assessment activities
Activity description Activity assessment %
Examen parcial temes 1 i 2Caldrà obtenir un 4/10 per fer mitjana. Recuperable a l'examen final.33
Examen parcial temes 3-5Caldrà obtenir un 4/10 per fer mitjana. Recuperable a l'examen final.33
Pràctiques de cada temaCaldrà obtenir un 4/10 per fer mitjana. No recuperables (però es poden lliurar amb retràs per una nota màxima de 5).34

 

Mark


 • Caldrà obtenir un 4/10 en cadascuna de les activitats d'avaluació per fer mitjana
 • Si no s'arriba al 4/10 en algun dels parcials, o al 5/10 en fer mitjana, s'haurà/n de recuperar a l'examen final
 • Les pràctiques no són recuperables, però es poden lliurar amb retràs (fins la publicació de la correcció) per una nota màxima de 5/10
 • La còpia total o parcial d'una activitat implica una nota de zero tant pel copiador com pel copiat a l'activitat en qüestió.

Assessment criteria for a mark of Incomplete :

Es qualificarà com a No Presentat als alumnes que no es presentin a cap dels examens (parcials i final)

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top