Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Bases de dades (3105G07021/2016)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2016
 • Descripció : Disseny de bases de dades: disseny conceptual de bases de dades (model EER) i disseny lògic (model relacional). SQL. Propietats i característiques dels Sistemes de Gestió de Bases de Dades. Components d'emmagatzemament de BD. Estructura i organització de BD. Accés a les dades i optimització de consultes. Processament de transaccions. Tècniques pel control de la concurrència i de la recuperació. Seguretat en BD.
 • Crèdits ECTS : 9

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup A

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : JORDI REGINCOS ISERNJOSEP SOLER MASOJOAN SURRELL SAURI

Idioma de les classes : Català (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula informàtica1
Pràctiques d'aula informàtica2
Pràctiques d'aula informàtica3
Pràctiques d'aula informàtica4
Pràctiques d'aula informàtica5
Grup B

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : JORDI REGINCOS ISERNJOSEP SOLER MASOJOAN SURRELL SAURI

Idioma de les classes : Català (100%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria2
Pràctiques d'aula informàtica1
Pràctiques d'aula informàtica2
Pràctiques d'aula informàtica3
Pràctiques d'aula informàtica4
Pràctiques d'aula informàtica5

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CB01 - Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les.
 2. CB01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 3. CB02 - Planificar i organitzar les propostes i projectes.
 4. CB02 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 5. CT06 Disenyar propostes creatives
 6. CB06 - Coneixement, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques
 7. CB06 Coneixement, administració i manteniment de sistemes, dispositius i serveis biomèdics
 8. CB07 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació i especialment la programació i ús d'ordinadors
 9. CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 10. CT08 - Dissenyar propostes creatives
 11. CT06 Dissenyar propostes creatives
 12. CES5 Analitzar i modelar dades per a tasques de suport a la presa de decisions mèdiques
 13. CES10 Especificar, dissenyar i avaluar solucions informàtiques integrades per a la gestió dels processos de salut
 14. CCI5 Coneixements, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 15. CCI8 Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, elegint el paradigma i els llenguatges de programació més adequats
 16. CCI12 Coneixement i aplicació de característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades,que permeten el seu adequat ús, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions basades en ells.
 17. CCI13 Coneixement i aplicació de les eines necessàries per l'emmagatzematge, procediment i accés als Sistemes d'informació, inclosos els basats en web.
 18. CE19 - Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats
 19. CE22 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permetin el seu ús adequat, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions basades en ells
 20. CE23 - Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als sistemes d'informació, inclosos els basats en web

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. INTRODUCCIÓ ALS FITXERS I A LES BASES DE DADES
    1.1. Els sistemes d’informació en les organitzacions
    1.2. El procés de disseny de bases de dades: Disseny conceptual, lògic i físic

  2. DISSENY CONCEPTUAL DE BASES DE DADES
    2.1. El disseny conceptual de bases de dades
    2.2. Model Entitat/Relació
    2.3. Model Entitat/Relació Estès EER

  3. EL MODEL RELACIONAL
    3.1. El disseny lògic de bases de bases de dades
    3.2. El model relacional
    3.3. Restriccions del model relacional
    3.4. El llenguatge SQL
    3.5. Àlgebra relacional

  4. DEPENDÈNCIES FUNCIONALS I NORMALITZACIÓ
    4.1. Introducció
    4.2. Pautes per un bon disseny de bases de dades
    4.3. Dependències funcionals
    4.4. Normalització . Formes Normals
    4.5. Forma Normal de Boyce–Codd
    4.6. Aplicació de la teoria de normalització al disseny de bases de dades relacionals

  5. INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES DE GESTIÓ DE BASES DE DADES
    5.1. Concepte i origen dels SGBD
    5.2. Evolució dels SGBD i tendències actuals
    5.3. Funcionalitats i objectius dels SGBD
    5.4. Arquitectura de tres nivells dels SGBD
    5.5. Independència física i lògica de les dades
    5.6. Flux de dades i control
    5.7. Models de Dades
    5.8. Tipus d’usuaris de BD
    5.9. Llenguatges i interfícies de Bases de dades
    5.10. Estructura d’un SGBD
    5.11. Classificació dels SGBD

  6. COMPONENTS D’EMMAGATZAMENT D’UNA BASE DE DADES
    6.1. Introducció
    6.2. Arquitectura dels components d’emmagatzement
    6.3. El nivell lògic
    6.4. El nivell físic
    6.5. Entrada sortida en un SGBD
    6.6. El nivell virtual
    6.7. Adreçament en un SGBD
    6.8. Tipus d’espais virtuals

  7. IMPLEMENTACIÓ DE MÈTODES D’ACCÉS A DADES
    7.1. Mètodes d’accés a una base de dades
    7.2. Implementació dels accessos per posició
    7.3. Implementació dels accessos per valor
    7.4. Índexs agrupats
    7.5. Implementació dels accessos per diversos valors

  8. PROCESSAMENT I OPTIMITZACIÓ DE CONSULTES
    8.1. Processament de consultes
    8.2. Traducció de consultes SQL a l’àlgebra relacional
    8.3. Optimització de consultes
    8.4. Algorismes bàsics per l’execució de les operacions de consulta

  9. PROCESSAMENT DE TRANSACCIONS
    9.1. Transaccions
    9.2. Tècniques de control de concurrència
    9.3. Tècniques de recuperació
    9.4. Seguretat i autoritzacions en Bases de Dades
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives6851119
Classes pràctiques261642
Elaboració de treballs11516
Prova d'avaluació52530
Resolució d'exercicis 01818
Total 100125225

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia
 • Elmasri, Ramez (cop. 2002 ). Fundamentos de sistemas de bases de datos (3ª ed.). Madrid [etc.]: Addison Wesley. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Silberschatz, Abraham (cop. 2002 ). Fundamentos de bases de datos . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Sistac i Planas, Jaume (2000 ). Bases de dades . Barcelona: EDIUOC. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Camps Paré, Rafael Sistac i Planas, Jaume (2000 ). Tècniques avançades de bases de dades . Barcelona: EDIUOC. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Sistac i Planas, Jaume Abelló, Alberto (2001 ). Sistemes de gestió de bases de dades . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Batini, Carlo (1994 ). Diseño conceptual de bases de datos : un enfoque de entidades-interrelaciones . Argentina [etc.]: Addison-Wesley [etc.]. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Date, C. J (2001 ). Introducción a los sistemas de bases de datos (7ª ed.). México [etc.]: Pearson Educación. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Groff, James R (cop. 1998 ). Guía LAN Times de SQL . Madrid [etc.]: Osborne McGraw-Hill. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Rivero Cornelio, Enrique (2002 ). Introducción al SQL para usuarios y programadores : a nivel de IBM DB2 UDB versión 7.2 o superior (2ª ed.). Madrid [etc.]: Thomson. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats ACME i activitats Disseny Bases de DadesEn la Guía docent de l'assignatura es detallarà cadascuna d'aquestes activitats i com s'avaluarà. 15
Prova disseny de bases de dadesProva presencial d'avaluació de disseny de bases de dades. Té dues parts, una de qüestions i l'altre és un supòsit pràctic. Per superar aquesta prova cal tenir més d'un 40% en cadascuna d'aquestes parts30
Resolució exercicis ACMEEn la Guía docent de l'assignatura es detallarà cadascuna d'aquestes activitats i com s'avaluarà.2,5
Prova Organització i funcionament d'un SGBDProva presencial d'avaluació del funcionamnet i estructura d'un SGBD. Per superar aquesta prova cal tenir més d'un 40% 17,5
Prova SQLProva presencial d'avaluació de SQL. Per superar aquesta prova cal tenir més d'un 40%20
Pràctica Php i OracleS'avaluarà segons els criteris establerts en l'enunciat de la pràctica. Per superar aquesta prova cal tenir més d'un 40%15

 

Qualificació

- Per aprovar cal haver lliurat les dues pràctiques i haver realitzar les proves. Totes aquestes proves són obligatòries.
- Excepte en les proves ACME, EN TOTES LES ALTRES PROVES CAL HAVER SUPERAT EL 40% en cada una de les seves parts.
- La prova de "disseny de bases de dades", la de "Organització i funcionament d'un SGBD" i la "Prova de SQL" són recuperables (les altres activitats d'avaluació NO són recuperables). La recuperació es farà el dia de l'examen final.
- La pràctica de Php+Oracle no s'acceptarà fora del termini establert. Si la pràctica no arriba al 4 caldrà que l'alumne la millori en el termini de set dies. Passat aquest termini l'alumne no podrà lliurar la pràctica i estarà suspés.
- Els professors de l'assignatura decidiran sobre qualsevol interpretació no contemplada en aquests criteris d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

Es posarà un NP als alumnes que no lliurin cap pràctica i no es presentin a cap de les proves corresponents que es realitzin a partir del 15 de novembre

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
Tot i que aquesta assignatura no té cap requisit, recomanem haver cursat MTP1 i MTP2 i estar matriculat d'Estructures de Dades i Algorítmica

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Assignatures recomanades
 1. Estructures de dades i algorítmica
 2. Metodologia i tecnologia de la programació I
 3. Metodologia i tecnologia de la programació II

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top