Estudia a la UdG

Disseny assignatura
Metodologia i tecnologia de la programació I (3105G07004/2016)


Dades generals  
 • Curs acadèmic : 2016
 • Descripció : Anàlisi, disseny, i implementació d'algorismes. Estructuració de dades. Introducció als fitxers i bases de dades. Eficiència.
 • Crèdits ECTS : 9

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grups
Grup C

Durada : Semestral, 1r semestre

Professorat : FRANCISCO CASTRO VILLEGASMIQUEL FEIXAS FEIXASMARTA FORT MASDEVALLJAUME RIGAU VILALTAJOAN SURRELL SAURI

Idioma de les classes : Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Horaris :

Activitat Horari Grup de classe Aula
Teoria3
Pràctiques d'aula informàtica1
Pràctiques d'aula informàtica2
Pràctiques d'aula informàtica3
Pràctiques d'aula informàtica4
Pràctiques d'aula informàtica5
Pràctiques d'aula informàtica6
Pràctiques d'aula informàtica7
Pràctiques d'aula informàtica8
Pràctiques d'aula informàtica9

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competències
 1. CB03 - Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes.
 2. CB03 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes
 3. CB05 - Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 4. CB05 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 5. CE01 - Coneixement dels fonaments de l'ús i programació dels computadors , els sistemes operatius , les bases de dades i , en general, els programes informàtics amb aplicació en enginyeria
 6. CES1 Abstreure, formular i resoldre problemes fonamentals d'enginyeria biomèdica, circumscrits a l'àmbit de la informàtica, l'electrònica i la mecànica
 7. CE02 - Coneixement de l'estructura, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, així com els fonaments de la seva programació
 8. CFB3 Capacitat per comprendre i dominar els concepte bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seva aplicació per al tractaments automàtic de la informació a través de sistemes computacionals i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de la enginyeria
 9. CFB4 Coneixement dels fonaments de l'ús i programació dels computadors, els sistemes operatius, les bases de dades i, en general, els programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 10. CFB5 Coneixement de l'estructura, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, així com els fonaments de la seva programació.
 11. CES10 Especificar, dissenyar i avaluar solucions informàtiques integrades per a la gestió dels processos de salut
 12. CE16 - Capacitat per acomprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta , lògica , algorítmica i complexitat computacional , i la seva aplicació per al tractament automàtic de la informació per mitjà de sistemes computacionals i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Continguts

  1. Introducció
    1.1. Introducció a la computació
    1.2. Conceptes bàsics d'algorísmica

  2. Tipus elementals de dades i estructures algorísmiques bàsiques
    2.1. Variables, tipus i expressions
    2.2. Assignació, entrada i sortida
    2.3. Estructures algorísmiques: seqüencial, alternativa i iterativa
    2.4. Disseny iteratiu

  3. Accions i funcions
    3.1. Disseny descendent
    3.2. Accions i funcions. Pas de paràmetres
    3.3. Especificació amb precondició i postcondició

  4. Seqüències
    4.1. Definició de seqüència i operacions bàsiques
    4.2. Algorismes amb seqüències
    4.3. Fitxers seqüencials

  5. Tuples i taules
    5.1. Definició i ús de tuples
    5.2. Definició de taula i operacions bàsiques
    5.3. Algorismes amb taules
    5.4. Algorismes bàsiques de cerca i ordenació

  6. Eficiència
    6.1. Concepte
    6.2. Mesures asimptòtiques
    6.3. Càlcul de l'eficiència d'un algorisme
  Activitats
Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives5651107
Elaboració de treballs23234
Prova d'avaluació808
Resolució d'exercicis 225476
Total 88137225

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliografia

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Avaluació i qualificació
Activitats d'avaluació
Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Control 1Exercicis que es realitzaran en una franja reservada per proves d'avaluació continuada. No recuperable.
Aquesta prova englobarà els temes 2 i 3.
10
Control 2Exercicis que es realitzaran en una franja reservada per proves d'avaluació continuada. No recuperable.
Aquesta prova englobarà els temes 4 i 5.
20
Control 3 (pràctica final)Es proposa un exercici que haurà de ser lliurat en el format i data que indiqui el professor. No recuperable.20
Control 4 (examen final)Aquesta prova constarà de qüestions i exercicis. Cal assolir una nota mínima de 4/10. Aquesta activitat és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic si la nota final de l'assignatura és superior o igual a 3/10.50

 

Qualificació

La nota final de l'assignatura s'obté de la següent manera:

Si la nota del Control 4 és superior o igual a 4 sobre 10

Nota final = Control 1 (10%) + Control 2 (20%) + Control 3 (20%) + Control 4 (50%),

en cas contrari

Nota final = mínim(4.5, Control 1 (10%) + Control 2 (20%) + Control 3 (20%) + Control 4 (50%)).


Tothom qui hagi realitzat el Control 4 i que tingui la Nota final superior o igual a 3 sobre 10, podrà assistir a la recuperació del Control 4 durant el període establert en el calendari acadèmic. La nota obtinguda en el període de recuperació serà la definitiva del Control 4.

Criteris específics de la nota «No Presentat» :

Seran qualificats amb "No Presentat" aquells alumnes que no hagin fet el Control 4 (examen final).

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Observacions
Entendre un programa no és el mateix que saber-lo fer. Per tant, cal realitzar molts exercicis per aprendre a programar.

Per seguir adequadament l'assignatura, cal realitzar els exercicis en els terminis que s'indicaran.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top