Si el contenido no está traducido, puede usar la herramienta de traducción automática

Estudia en la UdG

Diseño de la asignatura
Simulación de gestión (3107AD0048/2004)


Datos generales  
 • Curso académico : 2004
 • Descripción : Presa de decisions en l'empresa i anàlisi dels resultats. Simulació a partir de paquets informàtics i casos pràctics.
 • Créditos : 6
 • Lengua principal de las clases : Sense especificar
 • La lengua inglesa se utiliza oralmente en la asignatura : Sense especificar
 • Se utilizan documentos en lengua inglesa : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Grupos
Grupo A

Duración : Semestral, 2n semestre

Profesorado : RICARDO TORRES BARGALLO

Horarios :

Actividad Horario Grupo de clase Aula
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques integrades teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competencias

  Otras competencias :

  1. Practicar la presa de decisions de política empresarial sobre diversos aspectes: productes, preus, comercialització, contractacions, producció i logística, finançament i inversions, tant a curt com a llarg termini. En aquest curs l'estudiant no veu gaires coses noves, però en canvi ha de pacticar la presa de decisions sobre elements diversos que ha anat estudiant separadament durant la seva carrera. D'altra banda, el curs no és només pràctic, sinó que també desenvoluparem una part teòrica sobre la simulació en sí, que ens permetrà fer-nos una idea no només dels avantatges del seu ús, sinó també de les seves limitacions.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Contenidos

    1. Teoria

    2. Introducció. Simulació, heurística i modelització.

    3. Algunes aplicacions de la simulació: empresa, exèrcit, aprenentatge.

    4. Bases teòriques de la simulació.

    5. Models determinístics i estocàstics.

    6. Fiabilitat i robustesa. Anàlisi de sensibilitat.

    7. Elecció de models i d'entorns.

    8. Els límits de la simulació.

    9. Pràctiques

    10. Introducció al programa Business-UPC.

    11. Polítiques de preus i de distribució. Estimació de la demanda.

    12. Polítiques de producte. Diferenciació.

    13. Política de finançament. Préstecs i inversions exteriors. La Borsa. Valoració d'empreses.

    14. Planificació de la producció. Inversions a llarg termini.
    Actividades
  Tipo de actividad Horas con profesor Horas sin profesor Total
  Total 000

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliografía

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Evaluación y calificación
   Actividades de evaluación
   Descripción de la actividad Evaluación de la actividad %

    

   Calificación

   Mètodes docents:
   En el curs hi ha una clara distinció entre la part teòrica i la pràctica. La pràctica consistirà en l'ús del paquet informàtic "Business-UPC", que és un bon paquet de simulació, potent i fàcil d'aprendre, dissenyat per gent de la Universitat Politècnica de Catalunya. El paquet requereix que l'estudiant prengui decisions integrades sobre molts aspectes diversos, però nosaltres tractarem d'anar emfatitzant els diferents elements per separat a mesura que anem prograssant. Dins de la part teòrica, farem un estudi teòric de la simulació i el seu abast, per tal que l'estudiant pugui tenir una major perspectiva en relació a la simulació i la seva aplicabilitat a problemes reals.
   Tipus d'exàmens:
   L'assistència a classe i la realització puntual de les pràctiques són un requisit indispensable per a aprovar el curs. Un 30% de la nota del curs correspon a la part de pràctiques, i el 70% restant a un examen final. A la convocatòria de Setembre el 100% de la nota correspon a l'examen.

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Observaciones
   La plana web de l'assignatura serà http://www.udg.edu/fcee/professors/torres/simulacio/. En aquesta plana hi trobareu tot tipus de material i informació en relació al curs.

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top