If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Study at the UdG

Design of the subject
Management simulation (3107AD0048/2004)


General information  
 • Academic year : 2004
 • Description : Presa de decisions en l'empresa i anàlisi dels resultats. Simulació a partir de paquets informàtics i casos pràctics.
 • Credits : 6
 • Primary language of instruction : Sense especificar
 • English is used to teach the subject : Sense especificar
 • Documents in English are used : Sense especificar

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Groups
Group A

Duration : Semestral, 2n semestre

Teaching Staff : RICARDO TORRES BARGALLO

Schedule :

Activity Schedule Class group Classroom
Teoria1
Pràctiques d'aula1
Pràctiques integrades teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competences

  Others competences :

  1. Practicar la presa de decisions de política empresarial sobre diversos aspectes: productes, preus, comercialització, contractacions, producció i logística, finançament i inversions, tant a curt com a llarg termini. En aquest curs l'estudiant no veu gaires coses noves, però en canvi ha de pacticar la presa de decisions sobre elements diversos que ha anat estudiant separadament durant la seva carrera. D'altra banda, el curs no és només pràctic, sinó que també desenvoluparem una part teòrica sobre la simulació en sí, que ens permetrà fer-nos una idea no només dels avantatges del seu ús, sinó també de les seves limitacions.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Contents

    1. Teoria

    2. Introducció. Simulació, heurística i modelització.

    3. Algunes aplicacions de la simulació: empresa, exèrcit, aprenentatge.

    4. Bases teòriques de la simulació.

    5. Models determinístics i estocàstics.

    6. Fiabilitat i robustesa. Anàlisi de sensibilitat.

    7. Elecció de models i d'entorns.

    8. Els límits de la simulació.

    9. Pràctiques

    10. Introducció al programa Business-UPC.

    11. Polítiques de preus i de distribució. Estimació de la demanda.

    12. Polítiques de producte. Diferenciació.

    13. Política de finançament. Préstecs i inversions exteriors. La Borsa. Valoració d'empreses.

    14. Planificació de la producció. Inversions a llarg termini.
    Activities
  Activity type Hours with teacher Hours without teacher Total
  Total 000

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Bibliography

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Evaluation and qualification
   Assessment activities
   Activity description Activity assessment %

    

   Mark

   Mètodes docents:
   En el curs hi ha una clara distinció entre la part teòrica i la pràctica. La pràctica consistirà en l'ús del paquet informàtic "Business-UPC", que és un bon paquet de simulació, potent i fàcil d'aprendre, dissenyat per gent de la Universitat Politècnica de Catalunya. El paquet requereix que l'estudiant prengui decisions integrades sobre molts aspectes diversos, però nosaltres tractarem d'anar emfatitzant els diferents elements per separat a mesura que anem prograssant. Dins de la part teòrica, farem un estudi teòric de la simulació i el seu abast, per tal que l'estudiant pugui tenir una major perspectiva en relació a la simulació i la seva aplicabilitat a problemes reals.
   Tipus d'exàmens:
   L'assistència a classe i la realització puntual de les pràctiques són un requisit indispensable per a aprovar el curs. Un 30% de la nota del curs correspon a la part de pràctiques, i el 70% restant a un examen final. A la convocatòria de Setembre el 100% de la nota correspon a l'examen.

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

     Observations
   La plana web de l'assignatura serà http://www.udg.edu/fcee/professors/torres/simulacio/. En aquesta plana hi trobareu tot tipus de material i informació en relació al curs.

   Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top