If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Study at the UdG

Design of the subject
Traumatic Pathology (3159G03026/2017)


General information  
 • Academic year : 2017
 • Description : S'estudiaran els trastorns del sistema locomotor, centrant-se en la seva etiologia, diagnòstic per imatges i fisiopatologia de regions específiques de l'esquena, membres superior i inferior. També s'estudiaran alguns tractaments quirúrgics.
 • ECTS credits : 4

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Groups
Group A

Duration : Semestral, 2n semestre

Teaching Staff : VINICIUS ROSA DE OLIVEIRA

Language : Anglès (100%)

Schedule :

Activity Schedule Class group Classroom
Teoria1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competences
 1. Comunicar-se de mode efectiu i clar
 2. Tenir la capacitat d'aprenentatge autònom
 3. Resoldre problemes
 4. Tenir capacitat de gestió d'informació
 5. Aprendre a aprendre (aprendre de manera autònoma, actualitzar-se i poder aprofundir en coneixements permanentment)
 6. Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Fisioteràpia.
 7. Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, mostrant dots d'innovació.
 8. Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 9. Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida.
 10. Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l'anglès.
 11. Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 12. Saber organitzar i planificar el treball propi i els estudis ulteriors.
 13. Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social.
 14. Saber treballar en equips professionals com a unitat bàsica en què s'estructuren de forma uni o multidisciplinària i interdisciplinària els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.
 15. Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari així com amb altres professionals.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Contents

  1. Imaging diagnostic systems: X-rays, CT Scans and MRIs

  2. Soft tissue injuries

  3. Fractures. Osteoporosis.

  4. Spinal column injuries

  5. Upper limbs: Shoulder injuries

  6. Upper limbs: Elbow injuries

  7. Upper limbs: Wrist and hand injuries

  8. Lower limbs: Hip injuries

  9. Lower limbs: Knee injuries

  10. Lower limbs: Ankle and foot injuries

  11. Amputations and replantation

  12. Pediatric orthopedics

  13. Final theoretical exam

  14. Basic competences exam
  Activities
Activity type Hours with teacher Hours without teacher Total
Classes participatives261541
Exposició dels estudiants10010
Prova d'avaluació2,54042,5
Resolució d'exercicis 105,515,5
Total 48,560,5109

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliography

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Evaluation and qualification
  Assessment activities
  Activity description Activity assessment %
  Online tests (Kahoot)Kahoot tests will be done in an online platform (kahoot.it). A total number of 3 online tests will be performed throughout the course and the students will have the opportunity to discard the lowest mark. Therefore, an average of the 2 highest marks will be considered and they will count as 20% of the final mark. 20
  Oral presentationsThis is a group activity, so that students from the same group will receive the same mark. Presentations will count as 20% of the final mark.20
  Theoretical examThe final exam will consist of 40 multiple choice questions about the contents given in lectures and oral presentations. 60

   

  Mark

  This subject will be continuously assessed through Kahoot tests (20%), oral presentations (20%) and the final exam (60%).
  Note: A minimum score of 5 is required to obtain the weighted average score, which includes Kahoot tests, oral presentations and the final theoretical exam. This average will be the overall score of the subject. If the student scores less than 5 on the theoretical exam, he/she will not be able to count the continuous assessment (Kahoot tests and oral presentations) as part of their final mark. In this case, the student will have to do the Basic Competences Exam (BCE).

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

    Observations
  Information necessary to complete the course will be entirely provided in class.

  Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top