If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Study at the UdG

Design of the subject
Advanced Software Engineering Concepts (3105G07032/2018)


General information  
 • Academic year : 2018
 • Description : Qualitat del programari. Tests unitaris. Desenvolupament guiat per tests. Integració continua.
 • ECTS credits : 5

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Groups
Group A

Duration : Semestral, 1r semestre

Teaching Staff : VICTOR MARTIN GARCIA

Language : Català (100%)

Schedule :

Activity Schedule Class group Classroom
Teoria1
Pràctiques de laboratori1

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Competences
 1. CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a resoldre-les
 2. CT06 Disenyar propostes creatives
 3. CT09 Aplicar cirteris de qualitat a les propostes i/o projectes
 4. CT11 Prendre decisions per la resolució de situacions diverses
 5. CIS1 Capacitat per desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes software que satisfacin tots els requisits de l'usuari i es comportin de forma fiable i eficient, essent assequibles de desenvolupar i mantenir i compleixin normes de qualitat, aplicant les teories, principis, mètodes i pràctiques de l'Enginyeria del Software.
 6. CIS2 Capacitat per valorar les necessitats del client i especificar els requisits software per satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte mitjançant la cerca de compromisos aceptables dins de les limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les pròpies organitzacions.
 7. CIS4 Capacitat d'identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions software sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Contents

  1. Qualitat del software

  2. Software testing
    2.1. Tipus de tests
    2.2. Tests unitaris
    2.3. Test doubles
      2.3.1. Mocking
    2.4. Fonaments teòrics dels tests

  3. Refactoring
    3.1. Principis fonamentals
    3.2. Refactoring simple
    3.3. Refactoring amb patrons
    3.4. Mecànica
  Activities
Activity type Hours with teacher Hours without teacher Total
Anàlisi / estudi de casos10717
Classes expositives161632
Classes pràctiques14923
Prova d'avaluació033
Treball en equip54550
Total 4580125

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Bibliography
 • Tahchiev, Petar Massol, Vincent.|tJUnit in action (cop. 2011 ). JUnit in action (2nd ed). Greenwich: Manning. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Koskela, Lasse (2013 ). Effective unit testing : a guide for java developers . Shelter Island, N.Y.: Manning Publications Co.. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Fowler, Martin (cop. 1999 ). Refactoring : improving the design of existing code . Boston [etc.]: Addison-Wesley. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova
 • Kerievsky, Joshua (cop. 2004 ). Refactoring to patterns . Boston [etc.]: Addison-Wesley. Catàleg   Enllaç al catàleg de la Biblioteca. S'obre en finestra nova

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top

  Evaluation and qualification
Assessment activities
Activity description Activity assessment %
Treball en equipQualitat de la solució i capacitat per col·laborar50
ExamenCapacitat per dissenyar i implementar proves de programari50

 

Mark

L'avaluació de l'assignatura es farà amb tres pràctiques i un examen.

Els detalls específics dels criteris d'avaluació es publicaran a la guia docent que estarà disponible al començament de les classes.

Torna a l'inici / Vuelve al principio / Back to top