If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Study at the UdG

If you are registering for the first time...

Contacte

Secretaries acadèmiques dels centres docents

Dades de contacte de les secretaries

Orienta't en 5 minuts

La UdG al Facebook

 

La UdG al Twitter

Si et matricules a primer...

 

Comprova la teva situació

 1. Consulta els resultats de l’assignació de places al portal Accesnet Enllaç extern.
 2. Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada: juny Enllaç extern o setembre Enllaç extern.
 3. Al calendari de preinscripció trobaràs les dates d'assignació i matrícula segons el cas.
 4. Consulta el calendari de sessions informatives i assisteix a la sessió organitzada per al teu estudi.

Amunt

 

 

Per matricular-te necessites...

 • Consultar el calendari de sessions informatives i assistir a la sessió d’acollida organitzada pel teu centre docent, on et lliuraran la documentació de matrícula i t'informaran dels horaris i calendari de matrícula.
 • Preparar la documentació que has de presentar, segons el cas.
 • Emplenar la sol·licitud de matrícula i comunicació de dades bancàries. Pots recollir l’imprès a la secretaria del teu centre o descarregar-lo, quan estigui disponible, de la pàgina d’Impresos.
 • Passar la tutoria, si el teu centre docent ho ha establert així.
 • Amb l’automatrícula són els mateixos estudiants els que formalitzen electrònicament la seva matrícula des d’un ordinador connectat a Internet. En el cas dels estudiants de primer aquest procés es fa des de les aules disposades a aquest efecte pels centres docents, amb l’assessorament necessari, d’acord amb el calendari de matrícula establert i respectant els torns fixats a aquest efecte.
 • Si vols demanar beca i no has estat becari o becària el curs anterior, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n al web de Beques i Ajuts i a la pàgina Bonificacions i préstecs.
 • En funció de determinades situacions acadèmiques personals, alguns estudiants han de seguir matriculant-se a la secretaria acadèmica del seu centre. Els centres docents establiran i faran públiques les situacions que encara no poden tractar-se amb l’automatrícula.

Amunt

 

 

Documentació que has de presentar

 • Original i fotocòpia del DNI o passaport vigent.
 • Per al cobrament dels imports acadèmics has de proporcionar un número de compte bancari internacional (IBAN). Si ets titular del compte, només cal que omplis les caselles corresponents a l’imprès de matrícula i a la pantalla de dades econòmiques de l’automatrícula. Si no ets titular del compte, cal que presentis a la secretaria acadèmica del centre docent l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries degudament emplenat i que hi adjuntis una fotocòpia del DNI de la persona titular. Pots descarregar tots dos documents a la pàgina web d’Impresos.
 • La documentació acreditativa de la teva via d’accés a la universitat, segons la taula inferior. Per a casos diferents, consulta la informació d'Accés i admissió a la universitat Enllaç extern o posa’t en contacte amb la secretaria acadèmica del teu centre docent.
 • Si ets membre d’una família nombrosa, per gaudir de l’exempció o bonificació de preus corresponent hauràs de presentar el títol vigent o el document que justifiqui que està en tràmit de renovació. Aquests documents han de ser vigents en les dates d’inici de l’activitat acadèmica establertes al calendari acadèmic i administratiu.
 • Si has obtingut matrícula d’honor global o premi extraordinari de batxillerat o COU, per gaudir de l’exempció de preus corresponent hauràs d’acreditar-ho mitjançant presentació de l’original del llibre blau i de fotocòpia de la pàgina on consti aquesta qualificació o certificació (original i fotocòpia) del centre.
 • També pots beneficiar-te de l’exempció de preus acadèmics si acredites una de les situacions següents: discapacitat superior al 33%, condició de víctima (inclosos cònjuge i fills) d’actes terroristes o víctima de violència de gènere (dones i fills/es). Consulta la pàgina Bonificacions i préstecs.
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE L'ACCÉS A LA UNIVERSITAT SEGONS ELS CASOS

  Mèrit d'accés

  Documentació
PAU i assimilats Document de les PAU o document que doni accés a la Universitat
CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats Certificat oficial on consti la titulació assolida i la nota mitjana i targeta de les PAU de les matèries de la fase específica, si escau.
Titulats universitaris Original i fotocòpia del títol o del resguard
Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris Certificat acadèmic on constin, a més de les assignatures i les qualificacions, les dades d'accés i el justificant d'haver abonat els drets de trasllat
Més grans de 25, 40 o 45 anys Document on consti la qualificació definitiva de la prova o resolució d'admissió a l'estudi
Trasllat Comprovant de trasllat d'expedient acadèmic de la universitat d'origen

 

Amunt

 

 

Et convé saber...

 • Que pots pagar la matrícula en diversos terminis. Consulta'n les condicions a les Normes de matrícula.
 • Que pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula (consulta el web de l'AGAUR ).
 • Que si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Que si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits, no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Amunt