If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Study at the UdG

Normes de matrícula 15-16

Contacte

Secretaries acadèmiques dels centres docents

Dades de contacte de les secretaries

Normes de matrícula en estudis de grau, màsters universitaris i estudis en extinció (primer i/o segon cicle) per al curs 2015-2016

Aprovades pel Consell de Govern en la sessió ordinària núm. 5/2015, de 25 de juny de 2015

 

Text del document  pdf