If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Study at the UdG

Guies de matrícula

Contacte

Secretaries acadèmiques dels centres docents

Dades de contacte de les secretaries

Guies de matrícula per al curs 2010-2011

 

Estudis de grau
Facultat d'Educació i Psicologia
Facultat de Lletres
Facultat de Ciències
Facultat de Dret
Escola Politècnica Superior
Escola Universitària d'Infermeria
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultat de Turisme
Facultat de Medicina
Centres adscrits

Amunt

Estudis de primer i/o segon cicle
Facultat d’Educació i Psicologia
Facultat de Lletres
Facultat de Ciències
Facultat de Dret
Escola Politècnica Superior
Escola Universitària d’Infermeria
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Escola Universitària de Turisme
Centres adscrits

Amunt

Màsters universitaris
Facultat d’Educació i Psicologia
Facultat de Lletres
Facultat de Ciències
Facultat de Dret
Escola Politècnica Superior
Escola Universitària d'Infermeria
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultat de Turisme

Amunt