Estudia a la UdG

Anul·lació de convocatòria (estudis de grau i màster)

Contacte

Secretaries acadèmiques dels centres docents

Dades de contacte de les secretaries

Anul·lació de convocatòria en estudis de grau i màster

D’acord amb l’article 3.3 i la disposició transitòria primera de les Normes de permanència i progressió en els estudis oficials de grau a la Universitat de Girona i l'article 3.3 de la Normativa de permanència en els estudis de màster universitari a la Universitat de Girona, els estudiants de graus i màsters de la UdG poden sol·licitar l'anul·lació de convocatòria de qualificació d’assignatures.

 

Terminis

Els terminis per sol·licitar l’anul·lació s’estableixen anualment al calendari acadèmic i administratiu del curs. Consulteu-los al vostre centre docent. 

 

Procediment

El tràmit es realitza en línia, a través del web de la Universitat de Girona, i per formalitzar-lo cal seguir els passos següents:

  1. Amb el vostre nom d’usuari i contrasenya, accediu a la pestanya “Anul·lacions” de la Secretaria en Xarxa (La Meva UdG --> Expedient --> Anul·lacions). La pantalla us mostra les instruccions per sol·licitar l’anul·lació i la relació d’assignatures matriculades. Per a cadascuna de les assignatures matriculades, la columna “Estat anul·lació” incorpora el botó “Anul·lar” o bé, si el termini s’ha exhaurit, mostra el text “Fora de període” juntament amb la data límit superada.

  2. Per sol·licitar una anul·lació només heu de prémer el botó “Anul·lar”. L’estat de l’anul·lació passarà a “Sol·licitada”.

  3. Fins a les 24 h del dia en què heu sol·licitat l’anul·lació, podeu retirar la sol·licitud prement el botó “Desfer”.

  4. Rebreu un missatge de correu electrònic de confirmació amb la relació de convocatòries efectivament anul·lades. Si teniu cap dubte al respecte adreceu-vos a la secretaria acadèmica del vostre centre.

 

Efectes
  • Aquest procediment té únicament l’efecte de no comptabilitzar convocatòria de qualificació de l’assignatura o assignatures afectades, és irrevocable i no comporta la devolució de l’import de matrícula corresponent.
  • A efectes de beca les assignatures amb anul·lació de convocatòria comptabilitzen com a no superades.
  • Els estudiants de grau, d’acord amb les Normes de permanència, el proper curs haureu de matricular-vos de les assignatures afectades (amb el recàrrec corresponent), però disposareu del mateix nombre de convocatòries de qualificació que abans de l'anul·lació. Recordeu que les Normes de permanència estableixen un total de 3 convocatòries (cursos) per assignatura.
  • Segons l’acord de la Comissió Delegada de Docència i Estudiants del Consell de Govern, en la sessió 1/2013, els estudiants de grau podran canviar les assignatures optatives. Es consideren optatives totes aquelles assignatures que estan dins d’un bloc on no les han de cursar totes obligatòriament. Cal tenir en compte que la nova assignatura arrossegarà els ordinals de matrícula i convocatòria que corresponguin a l’assignatura substituïda.
  • Els estudiants de màster, d’acord amb la Normativa de permanència, el proper curs haureu de matricular-vos de les assignatures obligatòries afectades (amb el recàrrec corresponent), però disposareu del mateix nombre de convocatòries de qualificació que abans de l'anul·lació. Recordeu que la Normativa de permanència estableix un total de 2 convocatòries (cursos) per assignatura.

 Última actualització: 19/05/15