If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Study at the UdG

Statute of the student

Contacte

Vicerectorat d’Estudiants

Plaça Sant Domènec, 3
Edifici Les Àligues Accés al mapa
17071 Girona
Tel. 972 419 605
Fax 972 418 031
Adreça de correu electrònic vr.estudiants@udg.edu

Estatut de l’estudiant

El 31 de desembre de 2010 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprovava l’Estatut de l’estudiant universitari.

Amb l’aprovació de l’Estatut i la constitució del Consell d’Estudiants Universitaris de l’Estat es disposa d’un marc institucional en el qual debatre les polítiques de modernització del sistema universitari espanyol en col·laboració amb els estudiants, perquè els reconeix explícitament els seus drets i responsabilitats, considera la seva activitat d’aprenentatge com el centre del model formatiu i garanteix la seva participació activa i estratègica en la gestió i governança del sistema.