Estudia a la UdG

Descripció del màster

Contacte

Escola Politècnica Superior

C/ M. Aurèlia Capmany,61
Girona
17003

Coordinador/a d'estudis

 


Preguntes, suggeriments i queixes


Escolliu una de les opcions següents:

La identitat digital és l'ususari i contrasenya que feu servir per identificar-vos al web de la UdG.

Master's in Business Innovation and Technology Management (BITM) (Curs 2018-2019)

Actualment la UdG no ofereix aquest estudi o pla d'estudis. Consulteu els estudis vigents
Dades generalsNom del màster Master's in Business Innovation and Technology Management (BITM)
Àmbit Tecnologia
Tipus Mixt (professional i recerca)
Unitat d'adscripció

Departament d'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial

Secretaria acadèmica Escola Politècnica Superior
Durada

60 ECTS; un curs acadèmic

Calendari i horari

Període lectiu: anual (d’octubre a juny). Horari: tardes, de 17 h a 21 h

Règim i modalitat Temps complet / temps parcial; Presencial
Idiomes d'impartició

Anglès: 100 %

Nombre màxim de places 40
Preu Preinscripció: 30,21 euros. Reserva de plaça: 500 euros (a compte de la matrícula). Matrícula: 46,11 euros / crèdit (ciutadans de països de fora de la Unió Europea, no residents a l’Estat espanyol: 65,87 euros / crèdit). Més informació
Web http://www.bitm.udg.edu
Altres informacions: Indicadors de seguiment | Sistema de qualitat | Pla d'acció tutorial

Amunt

Objectius formatius

El màster, de 60 ECTS, proposa una especialització en innovació a l’empresa i gestió de la tecnologia.

Es tracta d’un programa d’orientació interdisciplinària i vocació internacional orientat a alumnes procedents de diferents disciplines que vulguin adquirir les competències necessàries per dur a terme activitats relacionades amb la gestió de la innovació en qualsevol tipus d’organització: processos de desenvolupament de productes o serveis nous, tasques de gestió en departaments d’R+D, programes de dinamització de la innovació en organitzacions privades o en l’Administració pública, etc.

L’orientació del màster pot ser professionalitzadora o de recerca, en funció de les matèries cursades, dels processos d’avaluació i del tipus de projecte de màster que es desenvolupi.


Amunt

Accés i admissió

Els perfils i la formació prèvia més adequats per superar el programa de màster corresponen als estudis següents: Enginyeria Industrial, llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses, Enginyeria d’Organització, llicenciatura d’Economia, Enginyeria de Telecomunicacions, Enginyeria Informàtica, enginyeries tècniques, llicenciatura de Química, llicenciatura de Biologia i llicenciatura de Ciències Ambientals. Tenen també un perfil apropiat els alumnes amb altres formacions científiques, tecnològiques o de ciències socials no detallades en la llista anterior i que estiguin interessats en els aspectes relatius a la gestió de la innovació i de la tecnologia a l’empresa. Els estudiants hauran d’acreditar un coneixement suficient d'anglès per seguir els ensenyaments del programa.

En el procés d’admissió al màster es prioritzaran les sol·licituds que acreditin un millor expedient acadèmic.

La comissió acadèmica podrà determinar, en funció dels expedients de les sol·licituds, complements formatius necessaris per a l’acceptació de les sol·licituds menys ajustades al perfil d’ingrés definit.


 
Més informació
» Accés a màsters

Amunt

Sortides professionals

Càrrecs de gestió en tasques de direcció, innovació i tecnologia.


Amunt

Accés al doctorat

La superació d’aquest màster permet accedir al període de recerca d’un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l’exigència de complements de formació específics.

 

Més informació
» Accés a programes de doctorat

Amunt

Pla d'estudis

 

Nota: Aquest apartat mostra l'estructura completa del pla d'estudis. Fent clic sobre cada mòdul o requisit del pla d'estudis, s'obté la relació de les assignatures vinculades al mòdul o requisit, no les assignatures que s'ofereixen en un curs concret. Per veure l'oferta d'assignatures consulteu la guia de matrícula del curs vigent.