Estudia a la UdG

Assignatures del mòdul

Contacte

Escola Politècnica Superior

C/ Maria Aurèlia Capmany, 61
Girona
17003

Coordinador/a d'estudis

Doctor  JOSE LUIS DE LA ROSA ESTEVA


Preguntes, suggeriments i queixes


Escolliu una de les opcions següents:

La identitat digital és l'ususari i contrasenya que feu servir per identificar-vos al web de la UdG.

Pràctic Innovació

ATENCIÓ! La relació següent mostra totes les assignatures vinculades a aquest mòdul o requeriment del pla d'estudis, no les assignatures que s'ofereixen en un curs concret. Per veure l'oferta d'assignatures consulteu la guia de matrícula del curs vigent.

Nom de l’assignatura i descripció Crèdits Curs
3501MO2240   Estades en entorn laboral
Pràctiques en empresa/administració local en format on-site o consultoria externa
12,00-