Estudia a la UdG

Màster en Dret dels Negocis i del Sector Privat

Màster en Dret dels Negocis i del Sector Privat


 
Dades generals

 
Nom del màster Màster en Dret dels Negocis i del Sector Privat
Programa oficial de postgrau POP en Turisme, Dret i Empresa
Tipus Acadèmic/mixt
Promotor Facultat de Dret Enllaç a un altre portal UdG
Crèdits 90
Idiomes d'impartició Català: 45%
Castellà: 45%
Francès: itinerari Dret notarial europeu
Anglès: competències transversals, assignatura Private law in Europe
Règim d’estudi Temps complet
Durada Dos cursos acadèmics (tres semestres)
Inici del curs 1 d’octubre de 2007
Modalitat Presencial
Període lectiu Semestral
Horari Tardes
Nre. màxim de places 30
Preu Públic (a títol orientatiu, en el curs 2006-2007 el preu s’ha fixat en 24-28 euros per crèdit ECTS. Mentre s’espera l’aprovació del decret de la Generalitat, previst per a mitjan juny de 2007, per al curs 2007-2008 es pot calcular un increment aproximat d'entre un 5% i un 7%).

Amunt

Objectius formatius

Formació jurídica avançada en aquells àmbits més íntimament vinculats amb l’assessorament d’empreses i amb la pràctica professional privada. L’estructura flexible del màster, basada en mòduls i tres itineraris d’especialització, facilita la configuració del postgrau d’acord amb els interessos de l’alumne (dret dels negocis, dret notarial europeu i dret immobiliari i de la construcció).

Amunt

Estructura curricular

L’estructura d’aquesta proposta es basa en un títol de 90 ECTS, per a l’obtenció dels quals es programaran dos mòduls amb dos itineraris diferents.

El mòdul I inclou les assignatures en el marc de les quals es duran a terme les activitats per desenvolupar competències genèriques i algunes competències més procedimentals.

El mòdul II inclou la resta d’activitats formatives i abraça els continguts que la totalitat de l’alumnat del màster haurà de cursar (mòdul II A), les matèries obligatòries corresponents a l’itinerari d’especialització que l’alumne hagi escollit (itineraris B1 o B2), els crèdits optatius que l’alumne ha de cursar segons el ventall que s’obri en cada itinerari i, per acabar, el mòdul de pràctiques en empreses o institucions.

El mòdul II itinerari B1 titulat Dret dels negocis aporta el perfil professional centrat en aquesta àrea.

El mòdul II itinerari B2 d’especialització, Dret immobiliari, de la construcció i urbanístic, vol oferir una formació avançada en el sector immobiliari en tots els seus vessants. Compta amb el suport de la Fundació PROGRUP, vinculada a una de les principals empreses promotores de les comarques gironines, en conveni amb la Facultat de Dret de la Universitat de Girona.

Vegeu Relació provisional d'assignatures Document en format PDF

Amunt

Sortides professionals

Les principals sortides professionals, depenent de l’itinerari d’especialització escollit per l’alumne, són:

 • Itinerari Dret dels negocis:
  • Assessorament jurídic d’empreses i particulars, en despatx individual o en despatx col·lectiu 
  • Incorporació als serveis jurídics d’empreses privades 
 • Itinerari Dret notarial europeu 
  • Personal tècnic d’oficines notarials i registres públics 
  • Assessorament privat en despatx individual
 • Itinerari Dret immobiliari i de la construcció 
  • Incorporació als serveis tecnicojurídics d’empreses del sector immobiliari (agències de la propietat immobiliària, empreses promotores-constructores, Cambra de la Propietat Urbana i administracions de finques) 
  • Assessorament jurídic d’empreses i particulars, en despatx individual o en despatx col·lectiu

Amunt

Perfils d’ingrés, requisits de formació prèvia i criteris d’admissió i selecció

Aquest programa de màster s’adreça a persones que hagin completat estudis de grau, preferentment els de dret o els graus afins equivalents en nombre de crèdits, amb un mínim de 180.

Requisits d’admissió:

 • Graduats en qualsevol titulació oficial que tinguin almenys 210 crèdits.
 • Estar en possessió d’un títol oficial de grau dels nous estudis.
 • Estar en possessió d’un títol declarat expressament equivalent a un títol de grau, en l’àmbit del màster (RD 1272/2003).

» Més informació: Requisits generals d’accés als màsters oficials

Amunt

Preinscripció i matrícula

La preinscripció es realitzarà en línia.

Primer període de preinscripció: del 2 d’abril fins a l’1 de juliol de 2007

Adjudicació de places: el 18 de juliol de 2007

Primer període de matrícula: del 20 al 30 de juliol de 2007

En cas de quedar places vacants, s’obrirà un nou període de preinscripció del 20 de juliol al 19 de setembre de 2007.

» Més informació: Preinscripció i matrícula

Amunt

Accés al doctorat

Els estudiants que tinguin un mínim de 60 crèdits ECTS de programes oficials de postgrau (POP) o un títol oficial de màster, i sempre que entre el conjunt dels seus estudis universitaris de grau (actualment llicenciat, enginyer, diplomat o nivell equivalent) i postgrau hagin completat un mínim de 300 crèdits ECTS obtinguts en una universitat o centre d’ensenyament superior, poden sol·licitar ser admesos al doctorat de qualsevol POP de la Universitat de Girona. Les sol·licituds seran avaluades pel Consell de Doctorat de cada programa.

» Més informació: Doctorats de POP

Amunt

Contacte

Responsable acadèmic:

Miquel Martín 
Adreça de correu electrònic info.mastersdret@udg.edu

Telèfon: per determinar

Amunt

Informació addicional


Estades a l’estranger

Consulteu el web de Relacions Internacionals de la UdG: http://www2.udg.edu/internacional/ Enllaç a un altre portal UdG

Beques

Consulteu el Portal de Recerca de la UdG: http://portalderecerca.udg.edu/ Enllaç a un altre portal UdG

Horaris

Calendari i horaris segon semestre - Itinerari Dret dels Negocis Document en format PDF

Calendari i horaris segon semestre - Itinerari Dret Immobiliari, de la Construcció i Urbanístic Document en format PDF

Amunt