If the contents are not translated, you can use the automatic translator

Study at the UdG

Sol·licitud d'ajut UdG/BS a la matrícula de màster - Nacional

Contact

Academic and Student Administration Service

University master's degrees

Student Information and Advice Centre (CIAE)
C/ M. Aurèlia Capmany, 38
Campus Montilivi
17003 Girona
Tel. +34 972 41 88 43
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address masters@udg.edu
Horari / Horario / Opening hours Opening hours

Sol·licitud programa d’ajuts Universitat de Girona / Banc de Santander a la matrícula en estudis de màster de la Universitat de Girona per al curs 2019-2020. Modalitat estudiants titulats pel sistema universitari espanyol

Formulari actiu del 04/06/2019 al 28/06/2019


IMPORTANT: You must submit the form using the "Submit" button. Confirm that your request has been correctly saved by checking that you have received a confirmation email to the address that you have indicated in the request. If no confirmation e-mail is received your application will not be considered as formally submitted. If you have not received it, please contact masters@udg.edu